tin hoạt động khác

Giao ban Ban chỉ đạo công nghệ thông tin quận
Ngày đăng 13/04/2018 | 10:00  | Lượt xem: 1357

Ngày 12/4/2018, tại phòng họp 1 Quận uỷ, Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin quận (CNTT) tổ chức họp giao ban định kỳ. Dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả kết quả thực hiện thông báo kết luận của Ban chỉ đạo CNTT quận và kế hoạch ứng dụng CNTT quý I/2018 (tổng số 20 nhiệm vụ, trong đó: 16 nhiệm vụ đã hoàn thành, đang thực hiện 04 nhiệm vụ); Báo cáo phương án đề xuất lắp đặt bổ sung hệ thống màn hình LED tại hội trường Khu liên cơ quan; các nhóm công việc phát sinh trong quý I/2018 (03 nhiệm vụ) và các ý kiến phát biểu tại hội nghị. Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo ghi nhận những kết quả công việc đã triển khai trong quý I/2018, đồng thời cho ý kiến chỉ đạo đối với một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4/2018:

1. Đối với việc thực hiện các kết luận của Ban chỉ đạo CNTT.

* Tiếp tục triển khai, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện các đầu việc mang tính chất xuyên suốt cả năm trong nhóm 16 công việc đã hoàn thành.

* Đối với 04 đầu việc đang thực hiện:

- Về bộ tiêu chí mô hình một cửa thân thiện, gần dân: giao cho cơ quan thường trực tổng hợp ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo báo cáo Ban thường vụ Quận uỷ (các điều kiện cần, đủ, điều kiện đảm bảo thực hiện mô hình) trước khi ban hành và áp dụng.

- Đối với việc đánh giá hiện trạng trang thiết bị CNTT: yêu cầu thực hiện đúng quy định, tuân thủ chặt chẽ Luật quản lý tài sản công.

- Khẩn trương hoàn thiện kỹ thuật nâng cấp Trang thông tin điều hành tác nghiệp đưa vào vận hành sử dụng.

- Đối với việc xây dựng hệ thống giao ban trực tuyến với 14 phường: bám sát sự chỉ đạo và tiến độ của Thành phố để thực hiện

2. Về hệ thống camera an ninh: rà soát, đánh giá các vị trí lắp đặt camera thiết yếu nhưng xa khu dân cư, không thể xã hội hoá. Đề xuất phương án lắp đặt camera phải sử dụng ngân sách quận trình Ban chỉ đạo xem xét phê duyệt.

3. Về quản lý máy tính bảng:

Giao Văn phòng HĐND&UBND quận tham mưu ban hành văn bản gửi tới các đồng chí diện phải thu hồi (nghỉ, chuyển công tác, thôi việc …).

Đối với máy tính bảng đang sử dụng tại quận: yêu cầu thiết lập biên bản giao nhận đúng theo quy định sử dụng máy tính bảng đã ban hành và Luật quản lý tài sản công. Hoàn thành trong tháng 4/2018.

4. Về việc nâng cấp một số phần mềm ứng dụng: yêu cầu đánh giá hiện trạng sử dụng phần mềm, chứng minh hiệu quả của việc nâng cấp, xây dựng phương án thực hiện trình Ban chỉ đạo xem xét.

5. Về ứng dụng một số phần mềm khối giáo dục:

Đối với phần mềm quản lý nhân sự: giao UBND chỉ đạo phòng Nội vụ và phòng GD&ĐT tham mưu văn bản đề nghị Thành phố cho chủ trương sử dụng duy nhất một phần mềm nhằm tránh chồng chéo trong cập nhật, khai thác và sử dụng.

Đối với phần mềm thu học phí, lệ phí bằng hoá đơn điện tử: giao UBND chỉ đạo phòng GD&ĐT yêu cầu các trường trên địa bàn dừng sử dụng các phần mềm tự phát (có lộ trình), tiếp cận và sử dụng phần mềm do Thành phố triển khai nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.

6. Về triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4: trên cơ sở đánh giá việc thực hiện trong thời gian qua, xem xét, cân nhắc lựa chọn thủ tục hành chính cho phù hợp với điều kiện thực tế. Chuẩn hoá tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 đính lên Cổng thông tin điện tử quận, phường và các trường.

7. Về chuyên trang “Long Biên - 15 xây dựng và phát triển”: đồng ý chủ trương cho kết nối tới cổng thông tin điện tử của các trường. Giao Ban biên tập nghiên cứu khai thác nguồn thông tin, dữ liệu phục vụ tuyên truyền 15 năm thành lập quận do các trường cung cấp.

8. Về việc xây dựng chuyên trang “Long Biên đẹp và chưa đẹp”: giao UBND quận chỉ đạo các ngành có liên quan và 14 phường cung cấp tư liệu về Ban biên tập Cổng thông tin điện tử quận. Giao Ban Tuyên giáo chủ trì kiểm soát hình ảnh, bài viết đăng tải lên chuyên trang.

9. Về nâng cấp, cải tạo tổng đài điện thoại: yêu cầu VP HĐND&UBND phối hợp với Ban quản lý dự án khảo sát, đánh giá hiện trạng, xây dựng phương án nâng cấp, cải tạo chi tiết trình Ban chỉ đạo xem xét.

10. Về việc trang bị màn hình LED tại hội trường Khu liên cơ quan: giao Văn phòng HĐND&UBND quận điều chỉnh phương án đầu tư báo cáo Ban chỉ đạo xem xét phê duyệt.