tin hoạt động khác

Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ cơ sở
Ngày đăng 28/06/2018 | 16:06  | Lượt xem: 1136

Thực hiện Kế hoạch số 124_KH/QU ngày 31/01/2018 của Ban Thường vụ Quận uỷ Long Biên về triển khai Thực hiện Đề án “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận Long Biên giai đoạn 2016 – 2020” năm 2018; lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ được khai mạc ngày 27/6/2018 tại Trung tâm BDCT quận.

Thực hiện Quyết định số 681-QĐ/QU ngày 21/6/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên, lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ được tổ chức cho 31 học viên là Chủ tịch và nguồn quy hoạch Chủ tịch Hội LHPN 14 phường trên địa bàn quận.

Trong thời gian bồi dưỡng, đồng chí Lưu Thị Hà - QUV, Chủ tịch Hội LHPN quận Long Biên đã trao đổi với học viên 03 chuyên đề: Kỹ năng viết các loại báo cáo; Kỹ năng xây dựng kế hoạch, chương trình; Kỹ năng tổ chức các cuộc họp và thực hành tại lớp. Đây là những kỹ năng cơ bản còn thiếu đối với cán bộ hội cơ sở. Về Kỹ năng viết báo cáo, đồng chí Lưu Thị Hà đã trao đổi sâu về ý nghĩa, các đặc điểm cơ bản của báo cáo. Với tính chất của báo cáo là phương tiện truyền dẫn thông tin, giải trình để ra quyết định quản lý nên yêu cầu của báo cáo cần có bố cục rõ ràng, thông tin chính xác, trung thực khách quan, đánh giá được ưu điểm, hạn chế của nội dung cần báo cáo. Nhằm đảm bảo hiệu quả, hạn chế tối đa các sai sót, đồng chí Chủ tịch Hội LHPN quận đã đề cập sâu tới phương pháp viết và các lỗi thường gặp trong viết báo cáo.

Đồng chí Lưu Thị Hà - QUV, Chủ tịch Hội LHPN quận Long Biên, giảng bài tại lớp

Kỹ năng xây dựng kế hoạch, chương trình được đồng chí báo cáo viên làm rõ mục đích, yêu cầu của việc xây dựng kế hoạch, chương trình. Các học viên của lớp, cơ bản đã nắm bắt việc lập kế hoạch là quy trình xác định mục tiêu với các phương thức, nguồn lực thích hợp để đạt được mục tiêu xác định. Vì vậy, lập kế hoạch, chương trình cần tư duy có hệ thống nhằm phối hợp các nguồn lực có hiệu quả, cụ thể là nhiệm vụ của cá nhân và đơn vị trong từng giai đoạn. Song song với việc xây dựng kế hoạch, người cán bộ cần làm tốt công tác kiểm soát, giám sát định kỳ, đảm bảo tính hiệu quả và thực tế khi triển khai kế hoạch. Cũng tại lớp, kỹ năng tổ chức các cuộc họp được tập trung dành nhiều thời gian trao đổi. Từ công tác chuẩn bị cuộc họp về nội dung, con người, địa điểm, nguồn lực vật chất đến hoạt động điều hành cuộc họp; kết thúc cuộc họp, đánh giá kết quả sau cuộc họp được triển khai cụ thể, chi tiết. Sau phần lý thuyết, học viên của lớp được chia nhóm tổ chức thực hành từ những tình huống cụ thể ở cơ sở.

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng đánh giá cao nội dung chương trình và công tác tổ chức lớp. Các học viên mong muốn qua những lớp thuộc Đề án mở tại Trung tâm BDCT quận sẽ được trang bị nhiều hơn các kỹ năng làm việc nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn ở cơ sở./.