tin hoạt động khác

Đảng ủy cơ quan UBND quận tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)
Ngày đăng 10/08/2018 | 18:16  | Lượt xem: 1053

Sáng ngày 10/8/2018, Đảng ủy cơ quan UBND quận tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng.

Dự và trực tiếp là báo cáo viên đồng chí Nguyễn Văn Thái - Nguyên Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương; dự hội nghị có đồng chí Đàm Văn Huân – Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBND quận và toàn thể Đảng viên trong Đảng ủy.

Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII đã diễn ra từ ngày 7/5 đến ngày 12/5/2018 tại Thủ đô Hà Nội. Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra: thống nhất ban hành các Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và các vấn đề quan trọng khác.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thái đã truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng: về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; nghị quyết về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Có thể nói các văn bản Nghị quyết Hội nghị trung ương 7 đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước; tác động to lớn, sâu sắc đến đời sống tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Hoài Hương - Phó Bí thư Đảng ủy hướng dẫn các đảng viên viết bài thu hoạch học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 và gửi về Đảng ủy đánh giá kết quả sau học tập trước ngày 20/8/2018.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đ/c Nguyễn Văn Thái làm báo cáo viên tại Hội nghị

Đ/c Trần Thị Hoài Hương - Phó bí thư Đảng ủy hướng dẫn các đ/c Đảng viên viết bài thu hoạch