tin hoạt động khác

Giao ban Ban chỉ đạo công nghệ thông tin tháng 8/2018
Ngày đăng 21/08/2018 | 22:48  | Lượt xem: 873

Chiều 21/8, Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin quận (CNTT) tổ chức họp giao ban định kỳ. Dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, phòng Giáo dục đào tạo, Công an quận. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Thường trực Quận ủy chủ trì hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả kết quả thực hiện đề án và kế hoạch CNTT; nội dung các công việc trọng tâm và thông báo kết luận của Ban chỉ đạo CNTT quận tháng 5/2018. Nhìn chung, các nhiệm vụ được thực hiện cơ bản đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Một số khó khăn, vướng mắc cũng như phát sinh các nội dung mới đã được Bộ phận CNTT và các ngành liên quan báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Quận ủy.

Kết luận buổi giao ban, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo đã cho ý kiến đối với một số nội dung, cụ thể:

- Đối với các nhiệm vụ trong đề án và kế hoạch CNTT, tiếp tục thực hiện theo tiến độ; những khó khăn, vướng mắc, đề xuất sẽ căn cứ chủ trương Thường trực Quận ủy chỉ đạo để tổ chức thực hiện. Đối với các đầu việc mới, cần lượng hóa và xây dựng dự toán phù hợp, báo cáo Thường trực Quận ủy cho ý kiến.

- Thống nhất tạm dừng triển khai nhiệm vụ “Xây dựng trang thông tin tiếng Anh giới thiệu về quận trên Cổng TTĐT quận”.

- Về an toàn bảo mật và an ninh mạng: Giao BTG Quận ủy tham mưu văn bản của Quận ủy chỉ đạo triển khai thực hiện. Đồng ý chủ trương vận hành hệ thống bảo mật, UBND Quận nghiên cứu cách thức và nguồn lực để triển khai.

- Về hệ thống camera an ninh: Tiếp tục triển khai hệ thống camera tới các trường học (cam cổng trường) và chợ dân sinh. Nghiên cứu đề án đảm bảo kinh phí từ ngân sách triển khai trên địa bàn với số lượng 400 - 500 camera phục vụ công tác an ninh.

- Việc quản lý máy tính bảng Ipad quận trang bị cho các nhóm đối tượng: Đánh giá lại các máy đã được trang bị và thu hồi, từ đó thực hiện việc cấp lại với người còn nhu cầu, sử dụng lại thiết bị còn dùng được. Đối với nhóm đối tượng được cấp mới, rà soát số lượng gắn với lựa chọn thiết bị có cấu hình, giá thành phù hợp với yêu cầu công việc.

- Việc triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4: tiếp tục tuyên truyền, phổ cập bằng các hình thức phù hợp. Giao UBMTTQ Quận xây dựng kế hoạch tổ chức thi tìm hiểu về dịch vụ công tại các tổ dân phố, qua đó hướng tới các nhóm đối tượng khác ngoài học sinh, sinh viên. Thực hiện thí điểm dịch vụ công về cấp phép xây dựng theo chỉ đạo của Thành phố.

- Đối với mô hình cơ quan điện tử: Báo cáo đánh giá kết quả cần công khai, yêu cầu các đơn vị chưa đạt phải có giải pháp và lộ trình khắc phục.

- Đối với mô hình trường học điện tử: ngành giáo dục cần khảo sát, đánh giá thực chất, duy trì chất lượng trước khi phát triển thêm số lượng.

- Việc số hóa tài liệu: Rà soát, phân loại, lựa chọn phương án triển khai phù hợp.