tin hoạt động khác

Ban chủ nhiệm chương trình 02-CTr/QU của Quận ủy họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2018
Ngày đăng 23/08/2018 | 10:10  | Lượt xem: 915

Ngày 22/8/2018, Ban chủ nhiệm Chương trình 02-CTr/QU của Quận uỷ về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình Cơ quan điện tử Quận, phường giai đoạn 2015-2020” tổ chức họp, kiểm điểm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận - Chủ nhiệm Chương trình 02-CTr/QU chủ trì hội nghị. Dự họp có đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND Quận - Phó chủ nhiệm chương trình và các thành viên Ban chủ nhiệm chương trình.

Đ/c Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận - Chủ nhiệm Chương trình 02-CTr/QU chủ trì hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Thị Thành - Trưởng phòng Nội vụ, trình bày báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 03-KH/BCN ngày 15/01/2018 của Ban chủ nhiệm về thực hiện Chương trình 02-CTr/QU của Quận ủy và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ trình bày dự thảo Kế hoạch tổ chức sát hạch, đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Quận uỷ quản lý năm 2018. Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong 7 tháng đầu năm 2018 theo Kế hoạch số 03-KH/BCN ngày 15/01/2108 của Ban chủ nhiệm về thực hiện Chương trình 02-CTr/QU của Quận ủy, đồng thời thống nhất nội dung, giải pháp, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận - Chủ nhiệm Chương trình đã kết luận các nhiệm vụ trọng tâm trong 5 tháng cuối năm 2018 như sau:

1. Tiếp tục duy trì thực hiện hiệu quả các giải pháp để hoàn thành sớm các chỉ tiêu chương trình đã đề ra, trong đó đặc biệt quan tâm các chỉ tiêu chưa hoàn thành.

2. Rà soát, điều chỉnh hợp lý thời gian tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 01/ĐA-QU của Quận ủy về "Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận" năm 2018, tập trung hoàn thành các lớp bồi dưỡng theo khung năng lực vị trí việc làm, phục vụ tổ chức sát hạch năng lực CBCC. Đồng thời nghiên cứu tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng hiệu quả hơn trong năm 2019.

3. Giao Văn phòng Quận uỷ, Văn phòng HĐND&UBND quận tiếp tục rà soát, kiểm tra đánh giá sâu tính hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện các quy trình công việc phục vụ điều hành chung cấp Quận, cấp phường và nội bộ các đơn vị.

4. Tổ chức thực hiện các chuyên đề kiểm tra công vụ theo Kế hoạch năm 2018 và kiểm tra đột xuất, chú trọng kiểm tra xác suất việc thực hiện quy trình giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức.

5. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra, sát hạch đánh giá năng lực CBCCVC theo khung năng lực vị trí việc làm đối với chức danh cấp trưởng, cấp phó khối quận, phường và Hiệu trưởng các trường học trực thuộc UBND quận năm 2018.

6. Tổ chức đối thoại giữa UBND Quận với tổ chức, công dân về TTHC (tháng 11/2018).

7. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện Mô hình bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thân thiện gần dân, đảm bảo tính pháp lý đúng quy trình quy định, phục vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân đến giao dịch thủ tục hành chính. Triển khai đồng bộ tại 14/14 phường quy trình liên thông “cấp Giấy xác nhận khuyết tật” và “Giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng” và quy trình liên thông “đăng kí khai tử - xóa thường trú - chế độ tử tuất - trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất - hỗ trợ chi phí hỏa tảng cho người mất”.

8. Tổ chức đánh giá, chấm điểm và công bố kết quả thực hiện Bộ chỉ số CCHC các phòng ban, đơn vị Quận và UBND các phường năm 2018 (tháng 12/2018).