tin hoạt động khác

UBND quận thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 và Kế hoạch năm 2019
Ngày đăng 19/09/2018 | 11:21  | Lượt xem: 3060

Sáng ngày 18/9/2018, UBND quận Long Biên tổ chức phiên họp thảo luận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ANQP 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Ủy viên BTV quận ủy, phó Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận; đồng chí Phó Chủ tịch UBMTTQ; các đồng chí thành viên UBND quận; các đồng chí Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND quận; Chi cục trưởng Chi cục Thống kê; Chi cục trưởng Chi cục Thuế.

Đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì phiên họp

Hội nghị đã nghe Văn phòng HĐND&UBND quận trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ANQP 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018; phòng Tài chính - kế hoạch trình bày Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Năm 2018 tình hình kinh tế Thủ đô có nhiều khởi sắc, trong quá trình phục hồi và phát triển, tốc độ đô thị hóa tăng cao, định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp…của quận tạo điều kiện cho phát triển các loại hình kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, kinh tế hộ gia đình và các doanh nghiệp vừa và nhỏ; thị trường bất động sản phục hồi; cơ chế chính sách nhà nước có nhiều thay đổi tác động tích cực đến nguồn thu. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo; các hoạt động văn hóa xã hội được duy trì tạo điều kiện cho kinh tế phát triển. Bên cạnh những thuận lợi, còn có những khó khăn nhất định: năm 2018 Thành phố giao chỉ tiêu dự toán thu ngân sách rất cao; một số chỉ tiêu thu ngân sách khó hoàn thành; chính sách miễn giảm theo Luật hỗ trợ doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất định đến nguồn thu; tiến độ phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất của Thành phố chưa đảm bảo.

Thực hiện năm chủ đề quận “Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp” bên cạnh chủ đề chung của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trịvới mục tiêu phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập quận Long Biên. Với sự tập trung quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ngay từ đầu năm, siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ trên tất cả các lĩnh vực, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của quận 9 tháng đầu năm 2018 đã đạt được kết quả toàn diện.

Hội nghị tiến hành thảo luận với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm. Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND quận và các đồng chí Trưởng các phòng, ban, đơn vị đã tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ANQP 9 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018; đóng góp ý kiến vào Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2019.

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị và ý kiến phát biểu, thảo luận của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận và các đơn vị dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND quận kết luận: trong 9 tháng  toàn Quận đã đạt được một số kết quả nổi bật:

- Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội hoàn thành sớm và cao so với cùng kỳ: chỉ tiêu giảm nghèo đạt 324% so với kế hoạch; chỉ tiêu cai nghiện bắt buộc đạt 202% so với kế hoạch; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm 0,1%; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 0,08% so với kế hoạch; chỉ tiêu về trường chuẩn Quốc gia đạt 91,4% kế hoạch; giới thiệu việc đạt 100,6% kế hoạch; Cấp giấy chứng nhận QSD đất đạt 94,57% so với kế hoạch.

- Chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018” gắn với thực hiện Chương trình 02- CTr/QU của Quận ủy năm 2018 được triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới, cơ bản đạt được mục tiêu, nhiệm vụ. Kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ được thực hiện nề nếp, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu được nâng cao.

- Công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Hai mô hình:“Bộ phận TNHS&TKQ giải quyết TTHC thân thiện, gần dân“Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc UBND Quận và UBND các phường” bước đầu đạt hiệu quả, tạo môi trường thân thiện, thay đổi nhận thức và được sự đánh giá cao của người dân; công tác tuyền truyền về “dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4” được nhân rộng trên địa bàn Thành phố.

- Chủ đề “Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp” gắn với thực hiện chương trình 03-Ctr/QU của Quận ủy được tập trung triển khai sâu rộng cùng với MTTQ các đoàn thể chính trị - xã hội đạt nhiều kết quả tốt, được nhân dân đồng thuận và hưởng ứng. Các CLB tình nguyện vì môi trường tại các phường được duy trì hiệu quả.

- Các nội dung công việc hướng tới chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập quận được tập trung triển khai đảm bảo tiến độ, sớm hoàn thành một số nội dung về hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ; đầu tư xây dựng trường học.

- Các mặt công tác lĩnh vực Lao động Thương Binh và Xã hội sớm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, một số chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch như: Công tác giới thiệu việc làm, công tác giảm nghèo với nhiều giải pháp và cơ chế đặc thù hỗ trợ mang ý nghĩa thiết thực và công tác phòng chống ma túy mại dâm và HIV/AIDS.

- An ninh trật tự được đảm bảo, ổn định và giữ vững, điều tra phá án thành công 100% các vụ trọng án. Công tác tuyển quân được nâng cao, đảm bảo yêu cầu về số lượng, chất lượng.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới cần quan tâm khắc phục một số tồn tại liên quan các mặt công tác về: xử lý vi phạm trật tự xây dựng; quản lý nhà chung cư; giải quyết đơn thư và vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 và Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Thành uỷ Hà Nội; đầu tư, cải tạo chợ dân sinh và xây dựng chợ đạt tiêu chí “Văn minh thương mại”; xử lý các vi phạm về đất đai đối với quỹ đất nông nghiệp, nông nghiệp công ích, đất chưa sử dụng, đất công khác; quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai sử dụng đất và các dự án theo hình thức hợp đồng BT; xây dựng phương án quản lý, khai thác Trung tâm VHTT các phường và Công tác thu chi, quản lý tài chính, tài sản của một số trường học trên địa bàn quận.

2. Nội dung 2: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, đồng chí Chủ tịch UBND quận yêu cầu các ngành cần dự báo, đánh giá được đặc điểm tình hình năm 2019, nhận định được những thuận lợi và khó khăn, phân tích, đánh giá các nguồn lực. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch UBND quận nhấn mạnh một số việc cần tập trung trong năm 2019 như việc tiếp tục thực hiện tinh giảm biên chế, thí điểm một số dịch công ...yêu cầu phòng Tài chính kế hoạch phối hợp với các phòng, ban, đơn vị chốt số liệu, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, phân tích, làm rõ nguyên nhân, yếu tố tác động của kết quả đạt được, xác định được nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan, để từ đó có giải pháp phù hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 hoàn thiện Kế hoạch Báo cáo Thường trực Quận ủy, Ban thường vụ quận ủy thông qua để triển khai.

Kết thúc phiên họp, 100% thành viên UBND quận dự họp nhất trí thông qua dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của UBND Quận.