tin hoạt động khác

Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho CBCC bộ phận TNHS & TKQ giải quyết TTHC của Quận và phường năm 2018.
Ngày đăng 01/10/2018 | 09:19  | Lượt xem: 2534

Ngày 29/9/2018, tại giảng đường, Trung tâm BDCT quận Long Biên phối hợp với phòng Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho CBCC bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Quận và phường năm 2018.

Dự và trực tiếp là báo cáo viên của lớp có Tiến sĩ Vũ Hoài Phương - Giảng viên khoa Tuyên truyền, Học viên Báo chí, Tuyên truyền; đồng chí Trần Minh Hạnh - Phó Giám đốc Trung tâm BDCT quận Long Biên.

Tiến sĩ Vũ Hoài Phương - Giảng viên khoa Tuyên truyền, Học viên Báo chí, Tuyên truyền giảng bài tại lớp

Căn cứ Quyết định số 3738/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND quận Long Biên, lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho CBCC bộ phận TNHS & TKQ giải quyết TTHC của Quận và phường năm 2018 được tổ chức cho 47 học viên là lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND bộ phận một cửa quận; PCT UBND, công chức một cửa 14 phường trên địa bàn quận Long Biên. Đây là lớp bồi dưỡng thực hiện theo Đề án số 01-ĐA/QU ngày 10/8/2016 và Kế hoạch số 124-KH/QU của Quận uỷ Long Biên về triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020” năm 2018. Nhằm hướng tới mô hình bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thân thiện, gần dân tại UBND quận và phường, các học viên của lớp đã được cập nhật những nội dung cơ bản về Kỹ năng giao tiếp, tập trung đi sâu vào chuyên đề: Kỹ năng giao tiếp hành chính và văn hoá công sở; Văn hoá công sở và xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ công chức, viên chức; Thực hành kỹ năng giao tiếp hành chính chó công chức khi thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Tiến sĩ Vũ Hoài Phương và các học viên thực hành tại lớp

Tại lớp, các học viên đã đặt nhiều câu hỏi, thực hành, trao đổi các tình huống cụ thể thường gặp trong giao tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực tế đã diễn ra ở đơn vị. Tiến sĩ Vũ Hoài Phương - Giảng viên khoa Tuyên truyền, Học viên Báo chí, Tuyên truyền đã giải đáp, hệ thống các câu hỏi, góp ý chi tiết với từng tình huống thực hành cụ thể của học viên.

Tiến sĩ Vũ Hoài Phương mong muốn khi học xong các chuyên đề này, học viên sẽ chủ động, tự tin hơn khi giao tiếp, ứng xử, khéo léo, hài hoà xử lý các tình huống trong quá trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nơi công tác./.