tin hoạt động khác

Hội nghị tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018
Ngày đăng 12/10/2018 | 15:49  | Lượt xem: 6179

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 10/01/2018 của UBND quận Long Biên về Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn quận Long Biên năm 2018, ngày 12/10/2018, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Quận tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật tố cáo tại phường Thạch Bàn.

Dự và làm báo cáo viên tại hội nghị có TS Lê Thị Hoa - Giảng viên Khoa nhà nước và pháp luật - Học viện Hành chính Quốc gia. Dự hội nghị có các đồng chí là đại diện phòng Tư pháp, đại diện lãnh đạo 14 phường, cán bộ tư pháp làm nhiệm vụ tiếp công dân 14 phường, tổ trưởng tổ dân phố 14 phường.

Luật Tố cáo năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

TS Lê Thị Hoa - Giảng viên Khoa nhà nước và pháp luật - Học viện Hành chính Quốc gia truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Tố cáo

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đào Thị Thanh - Phó Trưởng phòng Tư pháp nhấn mạnh, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật có vai trò quan trọng trong việc đưa pháp luật đi vào cuộc sống. Việc tập huấn trang bị những kiến thức cơ bản, những điểm mới quan trọng của Luật Tố cáo đến đội ngũ cán bộ tư pháp làm công tác tiếp công dân, tổ trưởng tổ dân phố các phường rất quan trọng bởi đây là lực lượng góp phần vào thành công của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn. Với những kiến thức được trang bị tại buổi tập huấn, các thành phần tham dự cuộc họp sẽ vận dụng vào thực tế công tác, tiếp tục thực hiện tuyên truyền sâu rộng Luật trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn mình bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Trên tinh thần đó, Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để TS Lê Thị Hoa - Giảng viên Khoa nhà nước và pháp luật - Học viện Hành chính Quốc gia thông tin về những điểm mới của Luật Tố cáo. Theo đó, so với Luật Tố cáo hiện hành (ban hành năm 2011), Luật Tố cáo năm 2018 có nhiều điểm mới, tiến bộ hơn, trong đó đáng chú ý là quy định về hình thức tố cáo: tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp, không mở rộng hình thức tố cáo qua thư điện tử (email), fax, điện thoại hay tin nhắn điện thoại là để bảo đảm tính khả thi cho các cơ quan, tổ chức khi tiếp nhận, xử lý, xác minh tố cáo. Luật Tố cáo 2018 còn bổ sung quy định về điều kiện tố cáo: "Người tố cáo phải là cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự". Tuy nhiên để không bỏ lọt các hành vi vi phạm pháp luật, người tố cáo vẫn có thể tố cáo qua mail, điện thoại, fax…với điều kiện phải có bằng chứng và có cơ sở để kiểm tra. Không mở rộng đối tượng bảo vệ nhưng mở rộng phạm vi bảo vệ, tăng biện pháp bảo vệ đối với người tố cáo. Luật Tố cáo 2018 xác định đối tượng được bảo vệ gồm người tố cáo, vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo. Tức là làm rõ thêm khái niệm “người thân thích của người tố cáo” theo quy định của Luật Tố cáo năm 2011. Luật mới không mở rộng thêm các đối tượng được bảo vệ khác như: người cung cấp thông tin, người làm chứng, người nắm giữ các tài liệu quan trọng liên quan đến nội dung tố cáo, người trực tiếp xác minh và người giải quyết tố cáo... Quy định như vậy là để tập trung nguồn lực cho công tác bảo vệ, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu giải quyết tố cáo. Luật Tố cáo 2018 cũng đã mở rộng phạm vi bảo vệ, không chỉ bảo vệ vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo mà còn áp dụng quyền bảo vệ tương tự đối với vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo (Điều 47). Khoản 2, điều 47 của Luật Tố cáo 2018 quy định người tố cáo còn được bảo vệ bí mật thông tin cá nhân.

Luật Tố cáo năm 2018 đã có quy định mới về rút tố cáo nhằm bảo đảm quyền của cá nhân người tố cáo. Người tố cáo có quyền rút toàn bộ nội dung tố cáo, hoặc một phần nội dung tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo ra kết luận nội dung tố cáo. Việc rút tố cáo phải được thực hiện bằng văn bản. 

Luật Tố cáo được ban hành nhằm tạo hành lang pháp lý để công dân thực hiện quyền tố cáo; giúp các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kịp thời phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật nói chung, hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ nói riêng./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: