tin hoạt động khác

Tập huấn hướng dẫn quy trình bảo trì trụ sở, công sở, nhà làm việc
Ngày đăng 24/10/2018 | 15:36  | Lượt xem: 9193

UBND quận Long Biên mở lớp tập huấn hướng dẫn quy trình bảo trì trụ sở, công sở, nhà làm việc

Thực hiện Kế hoạch số 428/KH-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của UBND quận Long Biên về việc đào tạo cán bộ, công chức, viên chức năm 2018;

Thực hiện Kế hoạch số 367/KH-UBND ngày 28 tháng 09 năm 2018 của UBND quận Long Biên về công tác trọng tâm của UBND tháng 10/2018;

Ngày 24/10/2018, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Long Biên. Số 3 Vạn Hạnh – Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên (Hội trường tầng 4 Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận), phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND quận Long Biên mở lớp tập huấn hướng dẫn quy trình bảo trì trụ sở, công sở, nhà làm việc. Tham gia hội nghị bao gồm 295 học viên đang công tác làm việc tại:

+ Khối trường: Hiệu trưởng, kế toán, cán bộ phụ trách cơ sở vật chất.

+ Khối phường: Chủ tịch, kế toán, cán bộ phụ trách cơ sở vật chất.

+ Văn phòng HĐND&UBND, Trung tâm Văn hóa Thông tin & Thể thao, Trung tâm Y tế, Trung tâm GDNN GDTX: Thủ trưởng (chủ tài khoản), kế toán, cán bộ phụ trách cơ sở vật chất.

+ Khối trạm Y tế phường: Trạm trưởng.

Hội nghị diễn ra vào lúc 8h30, sau khi đồng chí Nguyễn Thị Dung cán bộ trung tâp bồi dưỡng chính trị quận Long Biên giới thiệu thành phần đại biểu, đồng chí Vũ Xuân Trường, trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch quận Long Biên, báo cáo viên giới thiệu tổng quan mục đích, yêu cầu và cấu trúc bài giảng theo khung chính:

I. Phân cấp quản lý công sở, trụ sở nhà làm việc

II. Phân loại chế độ, cấp bảo trì công sở, trụ sở, nhà làm việc Mục đích:

III. Quy trình thực hiện đối với các chế độ bảo trì trụ sở, công sở, nhà làm việc

IV. Kinh phí thực hiện bảo trì trụ sở, công sở, nhà làm việc

V. Tổ chức thực hiện.

Tiếp tục bài giảng đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, phó trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch quận Long Biên, báo cáo viên làm rõ một số nội dung trong bài giảng và tiến hành thảo luận về chuyên đề công tác bảo trì.