tin hoạt động khác

Giao ban ban chỉ đạo công nghệ thông tin quận tháng 10/2018
Ngày đăng 24/10/2018 | 22:58  | Lượt xem: 15199

Ngày 24/10/2018, Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin quận (CNTT) tổ chức họp giao ban định kỳ. Dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, Công an quận, đại diện các đơn vị tư vấn phần mềm. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả kết quả thực hiện triển khai hệ thống lắp đặt giai đoạn 1 và đề xuất phương án mở rộng hệ thống camera an ninh giai đoạn 2; Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm phần mềm Điều hành tác nghiệp; Báo cáo đề xuất phương án triển khai hệ thống giao ban trực tuyến đến các phường trên địa bàn quận. Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo ghi nhận kết quả đạt được và cho ý kiến chỉ đạo đối với một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11/2018:

1. Về chủ trương đầu tư hệ thống Giao ban trực tuyến đến các phường

Giao Văn phòng Quận uỷ căn cứ vào văn bản chỉ đạo của Văn phòng Thành uỷ chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể danh mục công việc, tiến độ thực hiện. Xây dựng phương án kỹ thuật trên cơ sở tham khảo các đơn vị đã và đang triển khai, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Thành uỷ.

2. Về phương án mở rộng hệ thống camera an ninh

Giao Văn phòng HĐND&UBND quận:

- Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện triển khai hệ thống lắp triển khai hệ thống camera an ninh đặt giai đoạn 1, báo cáo UBND Thành phố.

- Hoàn thiện phương án mở rộng hệ thống camera an ninh giai đoạn 2, báo cáo Ban thường vụ Quận uỷ.

3. Về vận hành phần mềm Điều hành tác nghiệp

- Thống nhất chủ trương triển khai mở rộng sang khối đảng, đoàn thể; giai đoạn 1 triển khai nhóm chức năng Quản ý Lịch công tác và Quản lý cuộc họp.

- Giao Văn phòng Quận ủy xây dựng phương án và lộ trình triển khai báo cáo Ban thường vụ Quận ủy.