tin hoạt động khác

UBND quận thảo luận điều chỉnh quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên UBND quận; kiểm điểm tập thể, lãnh đạo UBND quận năm 2018
Ngày đăng 13/12/2018 | 19:04  | Lượt xem: 16611

Ngày 13/12/2018, UBND quận Long Biên đã tổ chức họp thảo luận điều chỉnh quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên UBND quận; kiểm điểm tập thể, lãnh đạo UBND quận năm 2018.

Đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận cùng các đồng chí thành viên Ủy ban và các đồng chí trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc quận. Mời dự họp có đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan UBND quận.

Nội dung  thứ nhất: Thảo luận điều chỉnh quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên UBND quận. Phiên họp đã nghe phòng Nội vụ báo cáo một số nội dung đề xuất điều chỉnh quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ lãnh đạo UBND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021 ngày 26/01/2018. Sau gần một năm thực hiện, có một số nhiệm vụ giữa các phòng ban đang chồng chéo, một số nội dung không rõ trách nhiệm cần được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận và các đơn vị dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND quận yêu cầu: Phòng Nội vụ tổng hợp, tiếp tục tham mưu điều chỉnh quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ. Điều chỉnh phân công nhiệm vụ của các đồng chí Phó chủ tịch theo nguyên tắc lãnh đạo ủy ban điều hành các phòng ban theo công việc và chịu trách nhiệm trước tập thể UBND quận, một công việc do một đơn vị đầu mối  tham mưu và chịu trách nhiệm; Phân công nhiệm vụ cần làm rõ phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của các đồng chí Phó chủ tịch; Đối với các phòng, ban  chuyên môn yêu cầu rà soát, cập lại các quy định, văn bản mới, rà soát các nội dung để tham mưu đúng quy định.

Đ/c Vũ Thu Hà - Chủ tịch UBND quận chủ trì phiên họp

Nội dung thứ hai: Họp kiểm điểm tập thể, lãnh đạo UBND quận. Năm 2018, với sự chỉ đạo quyết liệt, đổi mới, sáng tạo toàn diện trên các lĩnh vực công tác và sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo UBND, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận đã đạt được một số kết quả nổi bật cụ thể như sau: Hoàn thành 10/11 chỉ tiêu Thành phố giao, 14/15 chỉ tiêu HĐND quận giao: 09 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch (thu ngân sách, tỷ suất sinh thô, tỷ lệ sinh con thứ 3, số trẻ em dưới 5 tuổi bị SDD, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ bao phủ BHYT, tỷ lệ cấp GCN lần đầu, tỷ lệ "Gia đình văn hóa", tỷ lệ "tổ dân phố văn hóa"); 05 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch: chi ngân sách, tỷ lệ xã phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, tỷ lệ rác thải sinh hoạt thu gom và vận chuyển trong ngày.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, Tập thể UBND quận cũng thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề tồn tại cần phải làm rõ trách nhiệm và khắc phục trong thời gian tới cụ thể như sau: Công tác điều hành của UBND quận còn chưa khoa học: vẫn còn các nội dung chồng chéo, giải quyết mối quan hệ phối hợp giữa các phòng ban đơn vị chưa kịp thời; một số tồn tại được chỉ ra nhưng tập thể UBND quận chưa có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt để khắc phục; việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của các phòng ban chưa thực sự quyết liệt. Một số mặt công tác có kết quả chưa đạt yêu cầu đặt ra: công tác đấu giá quyền sử dụng đất chậm so với kế hoạch; công tác quản lý các dự án theo hình thức hợp đồng BT còn lúng túng; nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chưa được giải quyết kịp thời; Tiến độ thi công ở một số dự án chưa còn chậm; tiến độ xử lý các vi phạm về đất đai đối với quỹ đất nông nghiệp, nông nghiệp công ích, đất chưa sử dụng, đất công khác trên địa bàn quận còn chậm so với kế hoạch; có sai phạm trong công tác thu chi, quản lý tài chính ở một số trường học và tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn có xu hướng
gia tăng. Các nội dung tồn tại theo các lĩnh vực đều được làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và các giải pháp khắc phục.

Sau phần kiểm điểm tập thể UBND quận, từng đồng chí lãnh đạo Ủy ban kiểm điểm. Trong năm 2018, cá nhân từng đồng chí lãnh đạo UBND quận luôn nỗ lực, tận tuỵ, gương mẫu nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo quyết liệt, đổi mới, sáng tạo phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, phụ trách; Bản thân từng đồng chí và gia đình luôn gương mẫu thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; thực hiện tốt các nội quy, quy chế của cơ quan nơi công tác cũng như các quy định của địa phương nơi cư trú được sự tín nhiệm cao của đồng chí, đồng nghiệp và địa phương nơi cư trú. 4/4 đồng chí lãnh đạo UBND quận đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Chi bộ nơi sinh hoạt đánh giá là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Phiên họp kết thúc vào hồi 17h00 với sự thống nhất của 100% đại biểu dự họp.