tin hoạt động khác

Giao ban Ban chỉ đạo CNTT tháng 01/2019
Ngày đăng 08/01/2019 | 15:26  | Lượt xem: 21333

Ngày 08/01/2019, Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin quận (CNTT) tổ chức họp giao ban định kỳ. Dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả kết quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử quận năm 2018; Báo cáo kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019 bao gồm các nhóm nhiệm vụ thực hiện theo Đề án CNTT quận giai đoạn 2016-2020 và các nhiệm vụ trọng tâm khác. Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo ghi nhận kết quả đạt được trong việc ứng dụng CNTT của toàn bộ hệ thống chính trị quận năm 2018 và cho ý kiến chỉ đạo đối với một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019:

1. Về Cổng thông tin điện tử quận

- Ban biên tập đánh giá kết quả hoạt động năm 2018, thảo luận nội dung hoạt động năm 2019

- Kiện toàn Ban biên tập tin bài trên cổng TTĐT quận

- Xây dựng lại quy trình đăng tin, bài trên cổng TTĐT quận

- Xây dựng nội dung tuyên truyền hàng tháng trên Cổng thông tin điện tử quận, đảm bảo tính thời sự trong công tác tuyên truyền (khẩu hiệu chạy và Banner chính).

- Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử quận với Ban chỉ đạo CNTT trong đó nêu rõ trách nhiệm đối với nhưng tồn tại trong việc đăng tin, bài và việc cập nhật các chuyên mục được phân công phụ trách của các đơn vị.

2. Về thực hiện kế hoạch CNTT năm 2019

- Hoàn thiện kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019 trong đó các khoản đầu tư cần nêu rõ tính hiệu quả, lộ trình thực hiện đảm bảo đúng quy định đầu tư công trình Ban thường vụ phê duyệt.

- Về việc thay thế máy tính bảng đã cấp từ năm 2012: Rà soát hiện trạng sử dụng và xây dựng báo cáo, lập phương án bố trí thay thế các máy tính bảng không phù hợp với nhu cầu công việc trên nguyên tắc tiết kiệm.

- Về việc di chuyển phòng họp giao ban trực tuyến của UBND quận, nâng cấp phần mềm tiếp dân và quản lý đơn thư, phần mềm điều hành tác nghiệp (các nhóm chức năng mới) cần xây dựng báo cáo chứng minh sự cần thiết, tính hiệu quả trình Ban chỉ đạo xem xét phê duyệt.

- Yêu cầu Bộ phận CNTT - Văn phòng HĐND&UBND quận có giải pháp chặn các trang web không phục vụ công việc chuyên môn, đảm bảo tốc độ đường truyền internet phục vụ giải quyết nhiệm vụ của Quận uỷ và UBND quận.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

Đ/c Nguyễn Hữu Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo báo cáo tại hội nghị
 
Đ/c Bùi Dương - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận báo cáo tại hội nghị