tin hoạt động khác

UBND quận thảo luận kế hoạch phòng cháy,chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2019 và phương án thoát nước tại một số khu vực trên địa bàn một số phường
Ngày đăng 09/01/2019 | 10:06  | Lượt xem: 20928

Chiều ngày ngày 08/01/2019, Đồng chí Vũ Thu Hà – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Long Biên chủ trì cuộc họp thảo luận về kế hoạch phòng cháy,chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2019 và phương án thoát nước tại một số khu vực trên địa bàn phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, Việt Hưng, Phúc Đồng, Cự Khối, Long Biên, Thạch Bàn.

Dự cuộc họp có đồng chí Đàm Văn Huân - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận; Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận; Trưởng phòng TCKH, KT, QLĐT, VHTT, TTPTQĐ, BQLDA ĐTXD; Phó Trưởng Công an quận; lãnh đạo UBND phường Ngọc Thụy, Thạch Bàn, Cự Khối, Việt Hưng, Phúc Đồng, Thượng Thanh, Phúc Đồng và lãnh đạo Xí nghiệp thoát nước số 5.

Đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Công an quận trình bày dự thảo kế hoạch phòng cháy,chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2019 và Xí nghiệp thoát nước số 5, Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận báo cáo phương án thoát nước tuyến đường Bát Khối; tổ 1,2,8,9 phường Việt Hưng; tổ 20 phường Thượng Thanh; hồ Phúc Đồng, C12, C13, C14 phường Phúc Đồng và khu vực phường Ngọc Thụy. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tham gia đóng góp của các đơn vị; Đồng chí Chủ tịch UBND quận yêu cầu các phòng ban, đơn vị liên quan tập trung và chủ động tham mưu UBND quận trong triển khai thực hiện:

1. Về kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2019:

Thống nhất sẽ ban hành kế hoạch chung trên cơ sở bám sát các nội dung triển khai của UBND Thành phố. Kế hoạch cần xác định rõ các nội dung trọng tâm thực hiện, cách thức thực hiện, thời gian triển khai thực hiện và phân rõ trách nhiệm trong triển khai thực hiện. Nội dung kế hoạch: Công tác tuyên truyền (tuyên truyền đại trà và tuyên truyền theo nhóm đối tường); công tác kiểm tra gắn với hướng dẫn và xử lý; công tác tập huấn cho lực lượng gắn với hướng dẫn sử dụng trang thiết bị; công tác đầu tư họng nước cứu hỏa; khắc phục tồn tại phòng cháy,chứa cháy đối với từng nhóm (Chung cư, kinh doanh hoạt động Karaoke, kinh doanh Ga, Chợ); công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị phòng cháy chữa cháy. Đối với từng nội dung công việc cần dự trù kinh phí thực hiện. Tập trung hoàn thành và tham mưu UBND quận ban hành kế hoạch trước ngày 15/01/2019.

 2. Phương án thoát nước:

Đối với vấn đề thoát nước trên địa bàn phường Phúc Đồng: Chủ động rà soát, xây dựng phương án thoát nước đối với từng lưu vực; nội dung phương án cần có sự tính toán chi tiết, cụ thể và trách nhiệm của các đơn vị liên quan. Làm việc với Công ty Vincom đề xác định rõ trách nhiệm của đơn vị liên quan đến vấn đề thoát nước đối với từng lưu vực.

Tham mưu UBND quận văn bản giao nhiệm vụ thực hiện liên quan đến công tác thoát nước và nội dung làm việc với Sở Xây dựng về công tác duy tu, duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước trên địa bàn quận để kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách và dân sinh bức xúc liên quan đến thoát nước.