tin hoạt động khác

Lãnh đạo UBND quận xem xét, quyết định một số nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền
Ngày đăng 03/05/2019 | 10:23  | Lượt xem: 740

Ngày 02/5/2019, tập thể Lãnh đạo UBND quận do đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận chủ trì đã họp để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền UBND quận.

Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Văn Liêm - UVTV - PCT HĐND quận và các đồng chí Trưởng các phòng, ban, đơn vị; Chủ tịch UBND các phường có liên quan.

Tại phiên họp, tập thể Lãnh đạo UBND quận đã nghe và cho ý kiến về các nội dung: công tác quản lý, sử dụng NVH TDP và TTVH-TT các phường; công tác rà soát cấp phép tạm tại dự án đường 40m và các dự án khác trên địa bàn; phương án khai thác tại các ô quy hoạch trường học nhỏ, lẻ trên địa bàn.