tin hoạt động khác

Tập thể lãnh đạo UBND xem xét, quyết định một số nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền UBND quận
Ngày đăng 28/05/2019 | 18:47  | Lượt xem: 1357

Chiều ngày 28/5/2019, Chủ tịch UBND quận Vũ Thu Hà chủ trì cuộc họp tập thể lãnh đạo UBND quận Long Biên xem xét, quyết định một số nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền UBND quận.

Dự họp có đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Uỷ viên BTV Quận uỷ, Phó Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận; các đồng chí Trưởng các phòng Nội vụ, Thanh tra, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Văn hoá - thông tin, Lao động Thương Binh và Xã hội, Y tế, Kinh tế; Giám đốc Ban QLDA ĐTXD, Trung tâm phát triển quỹ đất, Trung tâm Văn hoá Thông tin - Thể thao và Chủ tịch UBND một số phường liên quan.

Ảnh: Chủ tịch UBND quận Vũ Thu Hà chủ trì cuộc họp 

Tại cuộc họp, Tập thể lãnh đạo UBND quận cùng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND quận đã thảo luận xem xét, cho ý kiến về 04 nội dung công tác quan trọng thực hiện trong tháng 6 năm 2019 như sau:

1. Công tác chuẩn bị kỳ họp thứ VIII - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Xây dựng Quy trình xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, xác định loại đất và nghĩa vụ tài chính phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn quận Long Biên

3. Điều chỉnh phân công nhiệm vụ chủ tịch, Phó chủ tịch và các thành viên Ủy ban nhân dân quận Long Biên, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

4. Công tác cán bộ các trường học