tin hoạt động khác

Lễ chào cờ tháng 10 năm 2019 - cơ quan UBND quận
Ngày đăng 07/10/2019 | 13:57  | Lượt xem: 1689

Sáng 07/10/2019, cơ quan UBND quận Long Biên tổ chức nghi lễ sinh hoạt dưới cờ định kỳ tháng 10/2019. Dự buổi lễ có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận và toàn thể cán bộ, công chức, LĐHĐ các phòng, ban, đơn vị thuộc quận. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch UBND quận chủ trì buổi lễ.

Được sự phân công của lãnh đạo UBND quận, sau nghi thức chào cờ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng – Trưởng Phòng Nội vụ quận báo cáo tình hình thực hiện nội quy cơ quan tháng 09/2019  , báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ và việc thực hiện thực hiện kỷ cương hành chính tháng 09/2019.

Thực hiện nội quy, quy định của cơ quan: Các đơn vị thuộc cơ quan UBND quận đã thực hiện tốt nội quy, quy định của cơ quan. Các phương tiện ô tô, xe máy của CBCC và khách đến liên hệ làm việc được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, không có trường hợp đậu, đỗ xe sai quy định. Công tác giữ gìn vệ sinh nơi làm việc cũng như khuôn viên của cơ quan được tập trung thực hiện tốt. Các cá nhân, tổ chức khi đến làm việc tại cơ quan UBND quận chấp hành nghiêm túc nội quy cơ quan UBND quận.

Đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, LĐHĐ tháng 09/2019:

1. Tổng số CBCCVC, LĐHĐ được đánh giá, xếp loại: 337 người

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 18 người, chiếm tỷ lệ: 5,3 %.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 314 người, chiếm tỷ lệ: 93,2 %

- Hoàn thành nhiệm vụ: 05 người, chiếm tỷ lệ: 1,5 %

- Không hoàn thành nhiệm vụ: 0 người, chiếm tỷ lệ: 0 %

Tại buổi chào cờ, Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch UBND quận biểu dương và trao thưởng cho các cá nhân đạt mức đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 9/2019.

Nhằm quan tâm và động viên tinh thần cho cán bộ, công chức, LĐHĐ, Công đoàn cơ quan đã tổ chức chúc mừng sinh nhật và tặng quà cho các đồng chí có ngày sinh trong tháng 10 có mặt tại buổi lễ.

2. Hoạt động Công đoàn cơ quan và hoạt động Đoàn thanh niên:

a. Hoạt động của Công đoàn cơ quan: Trong tháng 10, được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan, Công đoàn cơ quan UBND quận đã tổ chức tặng quà Trung thu cho các đồng chí đoàn viên công đoàn tại các phòng ban, đơn vị thuộc quận.

b. Hoạt động của Đoàn Thanh niên: Trong tháng, Đoàn thanh niên cơ quan đã tham gia chương trình “ Tuổi trẻ Long Biên với các chiến sĩ Hải độ 4 – Vùng 1 – Hải quân” do quận đoàn tổ chức.       

 Nhiệm vụ công việc trọng tâm tháng 10/2019:

1. Hoàn thiện báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ quận khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025 (nội dung thuộc khối chính quyền) đảm bảo nội dung, tiến độ theo chỉ đạo của Tiểu ban văn kiện đại hội.

2. Ban hành Quyết định điều chỉnh phân công nhiệm vụ Lãnh đạo UBND quận và thành viên UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Hoàn thiện kế hoạch, chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2020; kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

4. Hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020; Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án.

5. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND quận; tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019; kết quả thực hiện kết luận, ý kiến chỉ đạo của Thành phố, Quận ủy, UBND quận.

6. Tham mưu tổng kết các chương trình cấp ủy: Chương trình 02-Ctr/QU; Chương trình 03-Ctr/QU giai đoạn 2015-2020.

7. Báo cáo công tác thoát nước trên địa bàn quận; Báo cáo quy chế quản lý vườn hoa trên địa bàn quận; Dự thảo Đề án nhà chung cư trên địa bàn quận.

8. Báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB thực hiện các  dự án trên địa bàn.

9. Báo cáo việc triển khai ứng dụng CNTT; tiến độ, giải pháp thực hiện Đề án camera an ninh trên địa bàn quận.