tin hoạt động khác

UBND quận Long Biên: Tổ chức giao ban công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và vụ việc có hiệu lực pháp luật
Ngày đăng 10/10/2019 | 12:20  | Lượt xem: 1535

Ngày 10/10/2019, UBND quận Long Biên tổ chức cuộc họp giao ban đánh giá công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, các vụ việc có hiệu lực pháp luật và các vụ việc phức tạp, kéo dài theo Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy 9 tháng năm 2019

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo các phòng: Tài nguyên & môi trường, Thanh tra quận, Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án quận và Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận, Trưởng Ban tiếp công dân; Chủ tịch UBND các phường Ngọc Lâm, Việt Hưng, Đức Giang, Phúc Lợi, Long Biên, Thạch Bàn.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, lãnh đạo các phòng, ban, ngành và UBND các phường đã báo cáo đánh giá công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo 9 tháng năm 2019; thảo luận ý kiến đưa ra giải pháp khắc phục những tồn tại trong thời gian tới, trong đó đưa ra biện pháp giải quyết đối với 10 vụ việc đơn thư cụ thể.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND quận yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường cần tập trung thực hiện:

1. Duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ trực, tiếp dân định kỳ, đột xuất của lãnh đạo UBND quận, phường, Ban tiếp công dân theo lịch tiếp dân đã ban hành. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện tiếp dân tại 14 phường đảm bảo đúng theo quy định.

2. Rà soát, giải quyết đơn thư theo thẩm quyền, nhất là các vụ việc đã quá hạn nhưng chưa được giải quyết; các vụ việc liên quan đến công tác GPMB, giải quyết về nghĩa vụ tài chính đất đai....

3. Tăng cường các hoạt động đối thoại với nhân dân và giải quyết dứt điểm các vụ việc, tránh khiếu kiện kéo dài.

4. Yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thành việc tham mưu giao nhiệm vụ cho cơ quan thường trực làm công tác tham mưu UBND quận giải quyết khiếu nại. Giao Văn phòng HĐND&UBND quận rà soát lại Quy chế phát ngôn và tiếp báo chí, tham mưu UBND quận điều chỉnh cho phù hợp.

5. Tiếp tục tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, chủ động xin ý kiến các sở ngành thành phố trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, thực hiện các vụ việc có hiệu lực pháp luật.

6. Duy trì chế độ giao ban, thông tin, báo cáo về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư định kỳ và đột xuất. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, cung cấp thông tin giữa các phòng, ban chuyên môn thuộc quận và các phường trên địa bàn.