tin hoạt động khác

Ban chỉ đạo công nghệ thông tin quận đánh giá kết quả thực hiện Đề án, Kế hoạch CNTT tin tháng 10/2019
Ngày đăng 18/10/2019 | 15:54  | Lượt xem: 1105

Ngày 17/10/2019, Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin quận (CNTT) tổ chức họp giao ban định kỳ. Dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án, Kế hoạch CNTT và các ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo CNTT quận năm 2019; tiến độ thực hiện các Dự án CNTT; xin ý kiến Ban chỉ đạo 03 nội dung: (1) triển khai 03 nhóm dự án CNTT, (2) triển khai “Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025” của Thành phố, (3) thí điểm sử dụng dịch vụ quản lý máy tính, dữ liệu trực tuyến thay thế cho các máy tính để bàn cũ, hỏng hoặc hết khấu hao tại các phòng ban, đơn vị. Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo ghi nhận kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm và cho ý kiến chỉ đạo đối với một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2019:

1. Về hệ thống camera an ninh

- Với 226 camera đã lắp đặt: yêu cầu công an quận đánh giá lại hiệu quả sử dụng camera, lập phương án so sánh tính khả thi giữa việc duy trì hệ thống camera hiện nay hoặc đi thuê đơn vị cung cấp dịch vụ, báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy xem xét.

- Với Đề án mở rộng camera: rà soát lại để xác định tính khả thi của Dự án (do Dự án trước đây xây dựng được đơn vị tư vấn hỗ trợ rất nhiều hạng mục), báo cáo HĐND quận xin ý tiếp tục triển khai hay dừng Dự án.

2. Về Dự án “Trang bị hệ thống thiết bị trực tuyến cho Quận ủy và Đảng ủy các phường trên địa bàn quận” và Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trên địa bàn quận Long Biên - nhóm các sổ đăng ký khai sinh, sổ đăng ký khai tử và sổ đăng ký kết hôn”:

Xin ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, Thành phố, khi được sự nhất trí mới tiếp tục triển khai thực hiện.

3. Về triển khai “Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025” của Thành phố

Giao cơ quan thường trực Ban chỉ đạo CNTT xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện báo cáo UBND quận xem xét, thông qua UBND quận báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy trong tháng 11/2019.

4. Về thí điểm sử dụng dịch vụ quản lý máy tính, dữ liệu trực tuyến

Giao cơ quan thường trực Ban chỉ đạo CNTT lên phương án, báo cáo UBND quận phê duyệt, thông qua UBND quận báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy xem xét.

5. Về đầu tư bổ sung, thay thế máy tính bảng, máy tính xách tay cho một số vị trí, chức danh

Giao cơ quan thường trực Ban chỉ đạo CNTT đánh giá hiện trạng sử dụng máy tính bảng, lập phương án và chứng minh sự cần thiết, tính khả thi báo cáo Ban chỉ đạo CNTT quận xem xét phê duyệt.