tin hoạt động khác

Giao ban Ban chỉ đạo công nghệ thông tin quận tháng 02/2020
Ngày đăng 13/02/2020 | 18:25  | Lượt xem: 486

Ngày 13/02/2020, Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin quận (CNTT) tổ chức họp giao ban định kỳ. Dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo Công an quận. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án, Kế hoạch CNTT năm 2019, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Đề án lắp đặt hệ thống camera an ninh; đề xuất kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo CNTT, Ban biên tập cổng thông tin điện tử. Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo ghi nhận kết quả đạt được trong năm 2019 và cho ý kiến chỉ đạo đối với một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020:

1. Về đánh giá kết quả thực hiện Đề án CNTT: giao cơ quan thường trực chuẩn bị báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án CNTT giai đoạn 2016-2020, trong đó đánh giá các chỉ tiêu của Đề án, làm rõ tính hiệu quả, cái được và chưa được, nêu định hướng cho giai đoạn tiếp theo. Tham mưu tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án trong tháng 4/2020.

2. Về các đề xuất đầu tư năm 2020.

- Thống nhất chủ trương thay thế hệ thống máy chiếu tại phòng họp 1 và phòng họp 2 Quận ủy, đảm bảo đáp ứng các hội nghị của Quận.

- Về lắp đặt bảng điện tử LED tại 3 cổng ra vào của Quận: yêu cầu cơ quan thường trực xây dựng báo cáo đánh giá hiệu quả khi sử dụng màn hình LED thay thế hình thức treo băng rôn, khẩu hiệu truyền thống, trình Ban chỉ đạo xem xét.

- Về thay thế hệ thống mạng không dây (wifi) của quận: đánh giá thực trạng của hệ thống mạng không dây (wifi) của quận, đề xuất phương án thay thế, đồng thời xây dựng giải pháp kiểm soát việc sử dụng đường truyền của quận phục vụ công việc một cách hiệu quả nhất.

- Về trang bị thay thế ổ cứng hệ thống máy chủ của Quận: thống nhất chủ trương đầu tư thay thế, đảm bảo an toàn cho quản lý dữ liệu của Quận.

- Về đầu tư trang thiết bị CNTT tại bộ phận một cửa quận: rà soát khấu hao sử dụng trang thiết bị hiện đang sử dụng tại bộ phận một cửa quận, lập danh sách các hạng mục cần đầu tư thay thế báo cáo Ban chỉ đạo phê duyệt.

- Về nâng cấp các phần mềm, ứng dụng CNTT:

+ Đối với phần mềm điều hành tác nghiệp và phần mềm đánh giá cán bộ, công chức: nhất trí phương án cơ quan thương trực báo cáo, yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp xây dựng và triển khai vận hành trong tháng 4/2020;

+ Đối với phần mềm Quản lý nhân sự: nhất trí cấp kinh phí thực hiện cho Ban Tổ chức Quận ủy và Phòng Nội vụ quận để triển khai, ban hành văn bản định hướng cho các đơn vị khác trực thuộc quận tự trang bị phần mềm từ nguồn ngân sách của đơn vị;

+ Đối với hệ thống camera an ninh: nhất trí giãn tiến độ tổ chức triển khai, chờ văn bản hướng dẫn của các sở, ban, ngành thành phố;

+ Đối với đề nghị của Văn phòng Quận ủy về trang bị bổ sung máy quét cho các đơn vị ứng dụng phần mềm quản lý đơn thư khối đảng, đoàn thể quận, phường và trang bị phần mềm kế toán đảng cho Đảng ủy các phường: yêu cầu Văn phòng Quận ủy xây dựng phương án triển khai, tổng hợp vào báo cáo của cơ quan thường trực để báo cáo Ban chỉ đạo vào kỳ họp tới.

3. Về ứng dụng CNTT trong khối giáo dục: giao Phòng Giáo dục & Đào tạo quận tham mưu báo cáo kết quả thực hiện ứng dụng CNTT trong khối giáo dục giai đoạn 2016-2020, trong đó đánh giá nội dung đã thực hiện và phương hướng trong giai đoạn tới, tập trung quan tâm ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và công tác chuyên môn, báo cáo Ban chỉ đạo trong kỳ họp tới./.

Đ/c Bùi Dương - Phó chánh Văn phòng HĐND&UBND quận báo cáo tại hội nghị