tin hoạt động khác

Lãnh đạo UBND quận, xem xét và cho ý kiến về một số nhiệm vụ trọng tâm
Ngày đăng 19/02/2020 | 10:14  | Lượt xem: 1110

Chiều ngày 18/02/2020, tại phòng họp 01 UBND quận, Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch UBND quận chủ trì tổ chức phiên họp tập thể lãnh đạo UBND quận.

Dự họp có đồng chí Chủ tịch UB MTTQ quận; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận; Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận; Trưởng phòng Quản lý đô thị, Tài chính Kế hoạch, Văn hóa thông tin, Kinh tế, Tài nguyên Môi trường, Giáo dục đào tạo, Lao động thương binh & xã hội, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất; lãnh đạo Công an quận; Chủ tịch UBND phường Long Biên.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND quận, chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, tập thể lãnh đạo UBND quận xem xét, cho ý kiến về các nội dung như sau:

1. Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện chủ đề “” Hành động vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh” và Kế hoạch số 211-KH/QU về ”Phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường” năm 2020.

2. Giải quyết các vướng mắc về đầu tư dự án tại ô quy hoạch G.2/CCKO, phường Long Biên

3. Báo cáo phương án giảm nghèo năm 2020

4. Báo cáo việc hỗ trợ kinh phí cải tạo, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị trụ sở làm việc theo để xuất của Công an quận Long Biên

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện các nội dung công việc, nghe ý kiến đóng góp của các đơn vị, đồng chí Chủ tịch UBND quận kết luận:

- Về kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2020: Thống nhất các nội dung thực hiện của kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 14/2/2019 của UBND quận, yêu cầu cơ quan thường trực có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện theo hàng tháng, hàng quý; trong quá trình triển khai thực hiện, chủ động tham mưu điều chỉnh các nội dung thực hiện để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

- Về dự án tại ô quy hoạch G.2/CCKO, phường Long Biên: Hoàn thiện thủ tục pháp ký, điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng và xin ý kiến của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội. Thống nhất làm theo quy hoạch tuyến đường 13,5m từ nút giao đến đền Trấn Vũ. Bổ sung nghiên cứu đoạn từ ngã tư đến cây xăng (đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn).

- Về phương án giảm nghèo năm 2020:  Về cơ bản thống nhất phương án báo cáo của cơ quan thường trực, thống nhất nội dung đề xuất hỗ trợ 5% chạy thận từ nguồn Phường; phương án xây, sửa nhà nguồn vốn Phường; thống nhất phương án sử dụng quỹ vì người nghèo quận. Đối với 10 hộ, thống nhất phương án vận động nguồn từ các doanh nghiệp. Giao cơ quan thường trực hoàn thiện báo cáo; báo cáo Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy.

- Về việc hỗ trợ kinh phí cải tạo, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị trụ sở làm việc theo đề xuất của Công an quận: Giao phòng Tài chính Kế hoạch hướng dẫn Công an quận về trình tự thủ tục đầu tư cải tạo sửa chữa, mua sắm trang thiết bị; hướng dẫn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định, báo cáo xin ý kiến Thường trực Quận ủy.