tin hoạt động khác

Đại hội Chi bộ phòng Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2022
Ngày đăng 13/03/2020 | 16:38  | Lượt xem: 1384

Sáng ngày 12/3/2020, tại phòng họp số 2 Quận ủy, Phòng Tư pháp quận Long Biên đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND Quận, Phó Chủ tịch UBND Quận 

Đại hội đã thông qua Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại Hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2022; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng cấp trên và những vấn đề được thảo luận tại Đại hội và ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy Cơ quan UBND quận để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo tại Đại hội.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, phát huy trí tuệ, các đảng viên trong chi bộ đã sôi nổi thảo luận, đóng góp bổ sung vào Báo cáo chính trị của Chi bộ. Tại Đại hội đã có 02 ý kiến phát biểu tham luận tập trung về “Một số giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư pháp”;  “Công tác xây dựng Đảng của chi bộ phòng Tư pháp”

Chi bộ luôn quan tâm công tác quán triệt, triển khai các văn bản của cấp ủy cấp trên, chính sách pháp luật của Nhà nước tới toàn thể đảng viên, duy trì chế độ sinh hoạt hàng tháng, quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt; nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết 04 (khóa XII) của Đảng. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên của chi bộ, thường xuyên quan tâm đến hoạt động của tổ công đoàn, đoàn viên thanh niên trong đơn vị.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND Quận, Phó Chủ tịch UBND Quận đánh giá cao kết quả Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020 và nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, hoàn thành tốt và xuất sắc những nhiệm vụ được giao.

 

Thay mặt đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Bí thư Chi bộ cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đinh Thị Thu Hương, đồng thời đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên chi bộ nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.