tin hoạt động khác

Đại hội Đảng bộ bộ phận Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Long Biên, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 27/03/2020 | 08:40  | Lượt xem: 1524

Chiều ngày 23/3/2020 và sáng ngày 24/3/2020, Đảng bộ bộ phận Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị đã hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có Đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy - Phó chủ tịch UBND quận Long Biên cùng toàn thể 37 đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ. 

Đại hội Đảng bộ bộ phận Đội Quản lý TTXD đô thị được triển khai trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đổi mới, hiệu quả, đúng thời gian, nội dung quy định của cấp trên và kế hoạch của Đảng ủy Cơ quan UBDN quận. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, Đại hội đã đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các đảng viên trong toàn Đảng bộ. 

Thông qua Đại hội, Đảng bộ đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan UBND quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 và góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan UBND quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ đã tiến hành các bước, quy trình tổ chức và bầu cử theo quy định; nghiêm túc, dân chủ trong việc xem xét, lựa chọn những đảng viên đủ tiêu chuẩn tham gia vào cấp ủy theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Theo đó, tại Đại hội, Đảng bộ đã bầu ra BCH Đảng ủy xứng đáng để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - Ủy viên BTV Quận ủy - PCT UBND quận Long Biên tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ bộ phận Đội Quản lý TTXD đô thị trực thuộc Đảng bộ cơ quan UBND quận Long Biên đã được tổ chức thành công tốt đẹp, là tiền đề quan trọng để hướng đến Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan UBND quận trong thời gian tới.

Công đoàn Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị tặng hoa chúc mừng Đại hội