tin hoạt động khác

UBND Quận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP 6 tháng đầu năm
Ngày đăng 11/06/2020 | 15:21  | Lượt xem: 1951

Sáng ngày 09/06/2020, tại phòng họp 01 UBND quận, Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch UBND quận chủ trì tổ chức phiên họp tập thể UBND quận.

Dự họp có Đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Phó Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận; Trưởng các phòng, ban, đơn vị; Lãnh đạo Công an, Quân sự, Chi cục thuế, Chi cục thống kê.  

                       Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND quận, chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, tập thể UBND quận thảo luận một số nội dung như sau:

1. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

2. Báo cáo việc thực hiện phương án giảm chi thường xuyên theo Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 01/6/2020 của UBND Thành phố Hà Nội.

3. Báo cáo điều chỉnh quy chế, quy trình thực hiện công tác giải phòng mặt bằng.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện các nội dung công việc và các ý kiến phát biểu của các ngành. 100% các thành viên Ủy ban nhân dân quận biểu quyết thống nhất.