tin hoạt động khác

Ban chỉ đạo công nghệ thông tin quận giao ban tháng 6/2020
Ngày đăng 16/06/2020 | 20:17  | Lượt xem: 2368

Ngày 16/6/2020, Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin quận (CNTT) tổ chức họp giao ban định kỳ. Dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo Phòng GD&ĐT. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo một số nội dung triển khai theo Kế hoạch CNTT năm 2020: Báo cáo phương án máy tính quản lý tập trung (máy tính ảo), Báo cáo phương án nâng cấp hệ thống trình chiếu tại phòng họp 01 Quận ủy, Báo cáo phương án đồng bộ một số phần mềm tại các nhà trường. Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo ghi nhận kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020 và cho ý kiến chỉ đạo đối với một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 cuối năm 2020:

1. Về thuê máy tính quản lý tập trung (máy tính ảo).

Thành lập tổ đánh giá, phân tích kết quả sử dụng máy tính ảo tại các đơn vị thí điểm, trên cơ sở đó chứng minh sự hiệu quả, tính ưu việt, các yếu tố bất cập nếu thuê và sử dụng máy tính quản lý tập trung (máy tính ảo). Chuẩn bị phương án chi phí mua sắm, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng máy tính theo nguyên tắc tự chủ kinh phí của các đơn vị. Cơ quan thường trực tổng hợp kết quả báo cáo Ban chỉ đạo trong kỳ họp tháng 7/2020.

2. Về nâng cấp hệ thống thiết bị CNTT phục vụ trình chiếu tại phòng họp 1 của Quận ủy.

Thống nhất chủ trương thay thế hệ thống máy chiếu tại phòng họp 1 Quận ủy bằng hệ thống màn hình ghép, giao Văn phòng quận ủy lập phương án thực hiện mua sắm tài sản đảm bảo đúng quy định của Luật đầu tư công.

3. Về đồng bộ một số phần mềm tại các trường học trên địa bàn quận.

Thống nhất chủ trương triển khai đồng bộ một số phần mềm tại các nhà trường. Giao UBND quận chủ trì làm việc với các sở, ngành Thành phố và các đơn vị cung cấp dịch vụ phần mềm, ứng dụng cho các trường học trên địa bàn quận, khảo sát đánh giá tính khả thi của phương án đồng bộ các phần mềm, báo cáo Ban chỉ đạo trong kỳ họp tới.

Đ/c Vũ Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBND quận tham gia thảo luận