tin hoạt động khác

Lãnh đạo UBND quận họp xem xét một số nội dung trọng tâm chương trình công tác tháng
Ngày đăng 16/10/2020 | 15:44  | Lượt xem: 3182

Sáng ngày 15/10/2020, tại phòng họp số 01, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Mạnh Hà chủ trì cuộc họp lãnh đạo UBND quận để xem xét một số nội dung trọng tâm chương trình công tác của UBND quận.

Dự họp có đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch UBND quận, đồng chí Vũ Xuân Trường – Phó Chủ tịch UBND quận; Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận; Trưởng các phòng Quản lý đô thị, Tài chính Kế hoạch, Nội vụ, Tài nguyên Môi trường, Giáo dục Đào tạo, Trung tâm GDNN - GDTX, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất quận; lãnh đạo UBND phường Phúc Đồng, Gia Thụy, Sài Đồng, Thạch Bàn; đại diện Chủ đầu tư dự án Tổ hợp văn phòng dịch vụ, nhà trẻ và nhà ở - hàng không (Bồ Đề).

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND quận chủ trì cuộc họp

Tại hội nghị các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND quận, đại diện các phòng, ban, đơn vị đã cho ý kiến thảo luận vào một số nội dung như: Kế hoạch, lộ trình thực hiện tự chủ tài chính đối với các cơ sở giáo dục công lập, TTGDNN-GDTX trên địa bàn; điều chỉnh chỉ giới đường Nguyễn Văn Linh; thông qua Hồ sơ đề nghị thực hiện Dự án Tổ hợp văn phòng dịch vụ, nhà trẻ và nhà ở - hàng không tại ngõ 200 đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, đóng góp tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND quận thống nhất kết luận một số nội dung như sau:

 1. Về Kế hoạch, lộ trình thực hiện tự chủ tài chính đối với các cơ sở giáo dục công lập, TTGDNN-GDTX trên địa bàn

Thống nhất việc xây dựng nguyên tắc gửi các trường làm cơ sở để xây dựng dự toán và phương án tự chủ tài chính cho năm 2021. Thống nhất về công tác duy tu duy trì cải tạo sửa chữa nhỏ trong các nhà trường. Áp dụng vấn đề công nghệ thông tin để kiểm soát hoạt động các trường. Thống nhất báo cáo của Trung tâm GDNN-GDTX, yêu cầu đơn vị bổ sung phần liên doanh liên kết để nâng cao phần thu.

2. Về việc điều chỉnh chỉ giới đường Nguyễn Văn Linh

Thống nhất xây dựng phương 02 phương án, trên cơ sở nghiên cứu tổng thể, cập nhật đầy đủ để có báo cáo khả thi, nghiên cứu công tác khớp nối với cả phần bên phía Gia Lâm, cập nhật các dự án sắp triển khai thực hiện. Giao phòng Quản lý đô thị tham mưu báo cáo để giải trình với Thành phố và các Sở ngành Thành phố về phương án thực hiện.

3. Về việc thông qua hồ sơ đề nghị thực hiện Dự án Tổ hợp văn phòng dịch vụ, nhà trẻ và nhà ở - hàng không tại ngõ 200 đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Thống nhất thông qua đề xuất chủ trương thực hiện, trong quá trình triển khai lưu ý việc thực hiện theo tổng mặt bằng được phê duyệt hay ranh giới dự án theo quy hoạch. Yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với Phường giải quyết dứt điểm ranh giới trên phần diện tích thuê.