tin hoạt động khác

Họp Tập thể Lãnh đạo UBND quận tháng 3/2020
Ngày đăng 18/03/2020 | 15:02  | Lượt xem: 935

Sáng ngày 18/3/2020, UBND quận Long Biên đã tổ chức họp tập thể Lãnh đạo UBND quận tháng 3/2020

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND quận chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận và các đồng chí Trưởng phòng: Nội vụ, Giáo dục& Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Lao động - Thương binh& Xã hội; Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng; Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận.

Tại cuộc họp, sau khi nghe các cơ quan thường trực báo cáo các nội dung có liên quan, ý kiến phát biểu của các phòng, ban, đơn vị, tập thể Lãnh đạo UBND quận cho ý kiến đối với các nội dung về:

1. Kế hoạch tổng kết hoạt động TDP nhiệm kỳ 2018-2020 và tổ chức bầu cử tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2020-2022 trên địa bàn quận.

2. Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2020 của Thành phố

3. Tiến độ, lộ trình, phương án thực hiện tự chủ tài chính đối với các trường công lập trên địa bàn quận

4. Tiến độ, lộ trình đầu tư xây dựng trường chất lượng cao trên địa bàn