tin hoạt động khác

Giao ban Ban chỉ đạo công nghệ thông tin quận tháng 5/2019
Ngày đăng 08/05/2019 | 16:29  | Lượt xem: 598

Ngày 08/5/2019, Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin quận (CNTT) tổ chức họp giao ban định kỳ. Dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo Công an quận. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả kết quả các nhóm dự án CTTN đang triển khai; một số tính năng mở rộng trên phần mềm điều hành tác nghiệp (nhóm chức năng quản lý lịch công tác và quản lý đầu việc); công tác quản lý, lưu trữ cơ sở dữ liệu trên máy chủ của quận; công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của quận; một số nhiệm vụ theo kế hoạch của Thành phố; triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của Công an quận và các nhiệm vụ trọng tâm khác. Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo ghi nhận kết quả đạt được và cho ý kiến chỉ đạo đối với một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5/2019:

1. Về triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của Công an quận 

Trên cơ sở phương án cơ quan thường trực báo cáo và đề xuất của Công an quận, đề nghị các đơn vị lập danh mục đề xuất in mã QR Code gửi về Văn phòng HĐND&UBND quận tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo xem xét phê duyệt trong kỳ giao ban tới.

Thực hiện nhân rộng mô hình thành lập các nhóm Zalo để trao đổi thông tin hai chiều giữa Công an quận và Công an phường với Nhân dân trên địa bàn.

2. Về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của quận

Đồng ý chủ trương triển khai thuê đơn vị tư vấn định kỳ rà soát lỗ hổng bảo mật thông tin trên các phần mềm, ứng dụng cùa quận, phường, trường học trên địa bàn.

Thống nhất chủ trương chỉ định một đơn vị tư vấn bảo trì, bảo dưỡng máy tính của cho các phòng, ban, ngành, đơn vị của quận.

3. Về các dự án CNTT đang triển khai

Về mở rộng hệ thống camera của quận, triển khai hệ thống giao ban trực tuyến khối phường, số hóa dữ liệu hộ tịch: yêu cầu triển khai sau khi có đủ cơ sở pháp lý của Thành phố phê duyệt, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Đối với hệ thống camera đã lắp đặt theo nguồn xã hội hoá: tiếp tục sử dụng kinh phí theo Đề án đã được Hội đồng nhân dân quận phê duyệt để duy trì, vận hành.

4. Về triển khai phần mềm điều hành tác nghiệp

Rà soát phần mềm trên nguyên tắc duy trì và khai thác các tính năng đã phát triển, chưa thực hiện việc mở rộng.

Đưa các tính năng thông báo một số chỉ tiêu pháp lệnh định kỳ cập nhật số liệu hàng tháng nhằm mục đích giảm họp và tăng cường khai thác, sử dụng thông tin. Kiểm soát việc đăng ký hộ kinh doanh, số hộ đang hoạt động thực tế; đánh giá công tác thu thuế, quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực.

Đối với việc lấy ý kiến vào một số nội dung họp của Ban thường vụ, yêu cầu đơn vị tham mưu đề nghị đại biểu nghiên cứu, cho ý kiến trên phần mềm.

5. Về triển khai các ứng dụng do thành phố chỉ đạo

Về thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử: Tiếp tục triển khai theo chỉ đạo của Thành phố

Về thí điểm thanh toán điện tử qua ứng dụng ví điện tử (Monpay): tạm dừng triển khai, báo cáo thành phố về kết quả triển khai thí điểm, xin ý kiến chỉ đạo của Thành phố.

Về thí điểm đánh giá hài lòng của tổ chức, công dân: phối hợp với các sở Nội vụ, sở Thông tin truyền thông xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố về phạm vi triển khai.

6. Về quản lý, lưu trữ cơ sở dữ liệu trên máy chủ của quận

Giao Văn phòng HĐND&UBND quận tổng hợp, đề xuất việc loại bỏ một số dữ liệu không cần thiết tại máy chủ, báo cáo lại Ban chỉ đạo trong kỳ giao ban tới.