tin hoạt động khác

UBND quận họp đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP năm 2020
Ngày đăng 09/04/2020 | 15:26  | Lượt xem: 2207

Sáng ngày 09/4/2019, UBND quận đã họp thảo luận, đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP năm 2020. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận chủ trì buổi họp.

Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận; Trưởng phòng Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài nguyên Môi trường, Tài chính Kế hoạch, Giáo dục & Đào tạo, Nội vụ, Y tế, Văn hoá - Thông tin, Tư pháp, Văn phòng HĐND&UBND, Trung tâm PTQĐ, Ban QLDA ĐTXD, Chi cục thuế quận.

Sau khi nghe các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận báo cáo những ảnh hưởng, tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với từng khối và ý kiến phát biểu của các đồng chí tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND quận kết luận như sau: Trước tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã áp dụng các biện pháp chưa từng có để phòng, chống dịch với mục tiêu cao nhất là bảo vệ, đảm bảo sức khoẻ của nhân dân. Mặc dù công tác phòng, chống dịch đã đạt được những thắng lợi bước đầu, song đại dịch cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Quận, đặc biệt là các lĩnh vực công thương, giáo dục & đào tạo, văn hoá, y tế…; dự báo trong thời gian tới, công tác thu ngân sách sẽ gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngừng hoạt động, thu nhập của người lao động giảm, lao động thất nghiệp tăng so với năm 2019.

Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Thành phố “Chống dịch như chống giặc”, và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 07/4/2020 của Chủ tịch UBND thành phố về tập trung quyết liệt một số giải pháp trong quản lý đầu tư, xây dựng vể nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố do tác động của dịch bệnh Covid-19, đồng chí Chủ tịch UBND quận yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường từ nay đến ngày 31/12/2020 phải tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chương trình hành động nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đầu tư công, ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn; tập trung các nội dung chính:

1. Thực hiện quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ nhằm hỗ trợ ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội

2. Tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công, rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, thực hiện tốt công tác giải ngân vốn XDCB, hoàn thành dự án, đưa vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả

3. Tổ chức rà soát toàn bộ các dự án, các thủ tục đầu tư đang giải quyết để có các biện pháp tạo điều kiện cao nhất để hỗ trợ các dự án đầu tư ngoài ngân sách, đặc biệt là các dự án đầu tư công trình công cộng theo phương thức xã hội hoá, dự án an sinh xã hội triển khai thực hiện

4. Thực hiện tốt quản lý nhà đất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nhân dân tiếp cận, sử dụng đất có hiệu quả, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước

5. Thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19./.


Toàn cảnh buổi làm việc