tin mới nhất

Hội nghị học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) dành cho đảng viên khối hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp
Ngày đăng 11/01/2017 | 14:48 PM  | Lượt xem: 1207

Ngày 8/01/2017, tại Hội trường khu liên cơ, Ban Tuyên giáo Quận uỷ tổ chức 02 lớp học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) và học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh” tới cán bộ, đảng viên khối các chi, Đảng bộ hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp (các chi, đảng bộ có ít Đảng viên).

Dự và trực tiếp làm Báo cáo viên tại hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc -  Trưởng phòng Giáo dục Lý luận chính trị - Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội; Dự hội nghị có đồng chí Lưu Đắc Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quân uỷ, toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên của các chi, đảng bộ hành chính sự nghiệp và Doanh nghiệp.

 Tại hội nghị, đồng chí Báo cáo viên đã quán triệt về các nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết số 04-NQ/TƯ về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TƯ về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức mạnh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TƯ về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TƯ về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Chuyên đề toàn khóa "Những nội dung cơ bản của Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

Kết thúc hội nghị, đồng chí Lưu Đắc Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đề nghị các chi, đảng bộ khối hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp tập trung triển khai quán triệt Nghị quyết tại đơn vị, xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết một cách tích cực, khoa học, gắn với thực tiễn của đơn vị mình; triển khai một cách đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đã đề ra./.

Hình ảnh tại hội nghị quán triệt