tin mới nhất

Kế hoạch lập hồ sơ, khám, quản lý sức khoẻ toàn dân trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 16/03/2017 | 15:33 PM  | Lượt xem: 404

Ngày 08/3/2017, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 100/KH-UBND, Kế hoạch lập hồ sơ, khám, quản lý sức khoẻ toàn dân trên địa bàn quận Long Biên

Nội dung xem tại đây /documents/300974/1128665/kh100_signed.pdf/1912226a-6f60-4285-90fc-44fde4d1d96d