tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2017
Ngày đăng 16/03/2017 | 15:38 PM  | Lượt xem: 954

Ngày 02/3/2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND, thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2017

Nội dung xem tại đây /documents/300974/1128665/kh86_signed.PDF/b13108d0-b595-4412-81d7-f9ae4a4926fe