tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020
Ngày đăng 16/03/2017 | 15:41 PM  | Lượt xem: 1025

Ngày 13/3/2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020

Nội dung xem tại đây /documents/300974/1128665/kh103_signed.PDF/b4f8cd85-0bb6-4bab-a100-429ec61bb245