tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện Đề án " Tăng nguồn cho vay giảm nghèo và giải quyết việc làm bằng ngân sách quận Long Biên" năm 2017
Ngày đăng 16/03/2017 | 15:45 PM  | Lượt xem: 623

Ngày 13/3/2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND, thực hiện Đề án " Tăng nguồn cho vay giảm nghèo và giải quyết việc làm bằng ngân sách quận Long Biên" năm 2017

Nội dung xem tại đây /documents/300974/1128665/kh105_signed.PDF/51ac3055-2937-478f-8e7e-184a0b5b5050