tin mới nhất

Ủy ban MTTQ quận giao ban chuyên đề giám sát thực hiện NQ TW4; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Quy tắc ứng xử của CBCCVC, người lao động trong các cơ quan thuộcTP Hà Nội
Ngày đăng 17/03/2017 | 16:26 PM  | Lượt xem: 1497

Ngày 17/3/2017, tại phòng họp số 01 Quận ủy Long Biên, thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2017. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 3, nội dung chuyên đề MTTQ giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 17/3/2017, tại phòng họp số 01 Quận ủy Long Biên, thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2017. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 3, nội dung chuyên đề MTTQ giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy tắc ứng xử của của cán bộ. công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội ban hành ngày 25/1/2017; giám sát thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 06/3/2017 của Ủy ban Nhân dân quận Long Biên về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, vỉa hè và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn quận Long Biên. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Thắng – Phó bí thư Thường trực quận ủy; đồng chí Ngô Mạnh Điềm – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; các đồng chí Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên; các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ 14 phường; Ban tuyên giáo Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đồng chí đồng chí Ngô Mạnh Điềm – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận phát biểu nội dung hội nghị giao ban; đồng chí Nguyễn Huy Thắng – Phó bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu gợi ý nội dung đề nghị MTTQ quận, phường tập trung giám sát năm 2017.

Các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ 14 phường phát biểu, đề xuất phương pháp; quy mô, đối tượng giám sát do cấp ủy trực tiếp quản lý; hình thức giám sát  thường xuyên; đề nghị cung cấp bản sao chương trình hành động thực hiện cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành trung ương đảng khóa XII; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy tắc ứng xử của của cán bộ. công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội ban hành ngày 25/1/2017; giám sát thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 06/3/2017 của Ủy ban Nhân dân quận Long Biên về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, vỉa hè và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn quận Long Biên.

Đồng chí Nguyễn Huy Thắng – Phó bí thư Thường trực quận ủy phát biểu đề nghị MTTQ quận, phường trọng tâm một số công việc cụ thể; đồng chí Ngô Mạnh Điềm – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận phát biểu kết luận hội nghị giao ban trọng tâm một số nội dung:

- MTTQ từ quận tới phường xây dựng kế hoạch thực hiện cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành trung ương đảng khóa XII; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy tắc ứng xử của của cán bộ. công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội ban hành ngày 25/1/2017Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị;  mục đích yêu cầu phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; cụ thể, sát thực tế của địa phương.

- Nội dung bán sát vào 27 biểu hiện nhận diện suy thoái; Kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, công chức, đảng viên; nội dung Quy tắc ứng xử của của cán bộ. công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội ban hành ngày 25/1/2017

- Đối tượng tất cả cán bộ, đảng viên, trọng tâm là cán bộ, công chức thuộc Ban Thường vụ quận ủy quản lý hiện đang công tác tại cơ quan Dân, Đảng quận Long Biên; HĐND, UBND quận; Đảng ủy phường quản lý hiện đang công tác tại phường và tổ dân phố

- Phương pháp giám sát thường xuyên gắn với hội nghị đóng góp ý kiến xây dựng đảng, chính quyền năm 2017 của MTTQ quận, phường

- Lực lượng tham gia giám sát là MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cùng cấp

- Xây dựng kế hoạch hoàn hiện ban hành trong thang 3/2017; từ tháng 4/2017 triển khai giám sát theo kế hoạch; 15/6/2017 đánh giá kết quả giám sát quý II/2017; 15/11/2017 đánh giá kết quả giám sát năm 2017; tổng hợp báo cáo tổ chức hội nghị góp ý kiến xây dựng đảng, chính quyền năm 2017; cơ chế báo cáo với những việc phát hiện phức tạp kịp thời báo cáo với cấp ủy cùng cấp và MTTQ cấp trên; hình thức góp ý uyển chuyển, phù hợp, hiệu quả.

- Giám sát điểm đen tái vi phạm sau xử lý từ 01/4/2017, lập hồ sơ bản sao cam kết  về TTĐT, VSMT  của các hộ; kết quả xử lý (nếu có)

- Giám sát 06 Quy chế dân chủ của quận theo kế hoạch, trước mắt tháng 4/2017 giám sát việc niêm yết các quy chế dân chủ

- Giám sát lực lượng tham gia để án "Nâng cao hiệu quả hoạt động, của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016 – 2020"

- Báo cáo kết quả giám sát hàng tháng theo quy định

Hội nghị giao ban kết thúc hồi 11h15 cùng ngày./.

Đ/c Ngô Mạnh Điềm – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận phát biểu hội nghị