tin mới nhất

UBND quận thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017
Ngày đăng 14/06/2017 | 16:05 PM  | Lượt xem: 697

Chiều ngày 13/6/2017, UBND quận Long Biên đã tổ chức phiên họp để thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng quý 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí Lãnh đạo, Ủy viên UBND quận; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ; Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc quận; Chi cục trưởng Chi cục thuế, Chi cục Thống kê.

Phiên họp đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng - Quận ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận báo cáo  tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

6 tháng đầu năm 2017, tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn quận có những thuận lợi và khó khăn nhất định. Một số cơ chế để thực hiện các dự án thuộc nhiệm vụ chi của Thành phố có sự thay đổi; nguồn thu từ đất ngày càng hạn hẹp. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Sở, ngành Thành phố có sự thay đổi lớn, tác động nhất định tới việc triển khai các nhiệm vụ của quận. Phân cấp quản lý và tổ chức bộ máy một số đơn vị sự nghiệp thuộc quận có sự thay đổi. Bên cạnh đó, việc thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp về quản lý kinh tế - xã hội còn tồn tại bất cập. Một số văn bản quy phạm pháp luật, chính sách mới có hiệu lực ảnh hưởng nhất định đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

Với sự tập trung quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ngay từ đầu năm, siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ trên tất cả các lĩnh vực, trong 6 tháng đầu năm, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của quận đã đạt được một số kết quả tích cực.


Đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì phiên họp

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của các đồng chí dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND quận kết luận, thống nhất trong tập thể UBND quận các kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm:

- Kỷ cương hành chính được thực hiện nề nếp, siết chặt trên tất cả các lĩnh vực công tác; làm rõ trách nhiệm và ý thức nêu gương của người đứng đầu.

- Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hoàn thành và đạt cao, toàn diện và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ: thu ngân sách đạt 79,3% dự toán; tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 107,5%; hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch cả năm về trường chuẩn Quốc gia; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 80,1% kế hoạch.

- Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được tập trung chỉ đạo, kiểm tiến độ thực hiện theo tuần, tháng; hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao trong điều kiện khó khăn với nhiều trường hợp tồn tại, vướng mắc qua các thời kỳ.

- Công tác quản lý TTXD có chuyển biến rõ nét; quy trình tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và quản lý công trình xây dựng được kiểm soát chặt chẽ, khắc phục các tồn tại, bất cập trước đây. Công tác quản lý TTĐT đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, các điểm vi phạm trật trật tự đô thị đã được tập trung xử lý tốt; công tác duy trì sau xử lý được thực hiện thường xuyên.

- Công tác quản lý an toàn thực phẩm được tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt.

- Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 với một số thành tích nổi bật trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

- Các hoạt động văn hóa - xã hội được triển khai sâu rộng và có nhiều đổi mới. Hoàn thành tốt một số nhiệm vụ đột xuất do Thành phố giao. Chủ động đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù của quận đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Chỉ tiêu cai nghiện bắt buộc đạt cao (147%) so với kế hoạch Thành phố giao, chỉ tiêu cai tự nguyện đạt 70% kế hoạch.

- An ninh trật tự được đảm bảo, ổn định và giữ vững. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ quận Long Biên đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, được Thành phố đánh giá và ghi nhận.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng cuối năm còn một số vấn đề cần quan tâm khắc phục:

- Tiến độ kiểm tra xử lý các vi phạm về bảo vệ môi trường còn chậm. Công tác quản lý đất công và quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản còn nhiều bất cập.

- Công tác GPMB thực hiện các dự án còn một số vướng mắc chưa được giải quyết

- Việc thực hiện phương án cơ giới hóa, thu gom, vận chuyển rác còn tồn tại một số bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu.

Kết thúc phiên họp, 100% thành viên UBND quận dự họp nhất trí thông qua dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của UBND quận.