tin mới nhất

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển đặc cách
Ngày đăng 16/06/2017 | 09:42 AM  | Lượt xem: 503

UBND quận Long Biên thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển đặc cách

Hội đồng xét tuyển đặc cách giáo viên quận Long Biên thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên làm việc tại trường mầm non Chim Én  trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2017, gồm 17 người:

TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Chức danh  Trình độ - Chuyên ngành
1 Vũ Thị Phương 07/07/1972 Hiệu trưởng Đại học sư phạm HN - Chuyên ngành giáo dục mầm non 
2 Phạm Tuyết Phượng 02/07/1978 Phó hiệu trưởng Cao đẳng sư phạm - Chuyên ngành  Nhà trẻ- Mẫu giáo
3 Đặng Thị Thu Hương 22/7/1963 Phó hiệu trưởng  Đại học Sư phạm - Chuyên ngành giáo dục mầm non
4 Đào Thị Hằng 05/03/1964 Giáo viên mầm non Trung cấp sư phạm - Chuyên ngành Mầm non 
5 Nguyễn Thị Thích 03/10/1963 Giáo viên mầm non Đại  học sư phạm - Chuyên ngành Giáo dục mầm non
6 Phạm Thị Anh 08/01/1965 Giáo viên mầm non Trung học sư phạm - Chuyên ngành Mẫu giáo nhà trẻ
7 Lê Thị Vỹ 09/01/1964 Giáo viên mầm non Trung cấp sư phạm - Chuyên ngành Mầm non 
8 Nguyễn Thị Thắm 28/1/1970 Giáo viên mầm non Trung cấp sư phạm - Chuyên ngành nuôi dạy trẻ 
9 Phạm Thị Hà 24/3/1979 Giáo viên mầm non  Đại học sư phạm - Chuyên ngành Giáo dục mầm non 
10 Mạch Thị Hà 22/2/1978 Giáo viên mầm non Đại học sư phạm - Chuyên ngành Giáo dục mầm non 
11 Lữ Thu Hiền 07/02/1983 Giáo viên mầm non Cao đẳng sư phạm - Chuyên ngành Nhà trẻ mẫu giáo 
12 Lê Thị Thùy Trang 15/11/1983 Giáo viên mầm non  Đại học Sư phạm - Chuyên ngành Giáo dục mầm non
13 Trần Thị Hà Giang 18/7/1983 Giáo viên mầm non Cao đẳng sư phạm - Chuyên ngành Nhà trẻ- Mẫu giáo
14 Lương Thị Thúy Hằng 21/5/1981 Giáo viên mầm non  Đại học sư phạm - Chuyên ngành Giáo dục mầm non 
15 Trần Thị Hồng Hạnh 23/8/1982 Giáo viên mầm non  Đại học sư phạm - Chuyên ngành Giáo dục mầm non 
16 Mai Thị Phương Diệp 24/7/1978 Giáo viên mầm non  Đại học sư phạm - Chuyên ngành Giáo dục mầm non 
17 Trần Thị Hiền 06/08/1979 Giáo viên mầm non  Đại học sư phạm - Chuyên ngành Giáo dục mầm non 


Xem nội dung chi tiết tại đây