tin mới nhất

Giao ban Ban Pháp chế HĐND quận, phường 7 tháng đầu năm 2017
Ngày đăng 08/08/2017 | 15:04 PM  | Lượt xem: 509

Sáng ngày 04/8/2017, tại phòng họp số 2 - Quận uỷ, Ban Pháp chế HĐND quận Long Biên tổ chức hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệp hoạt động với Ban Pháp chế HĐND các phường. Đồng chí Vũ Thị Thân - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND quận chủ trì hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Đàm Văn Huân - Quận uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND quận; các thành viên Ban Pháp chế HĐND quận và các đồng chí là Trưởng, Phó các Ban Pháp chế HĐND 14 phường trên địa bàn.

Với quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND quận, phường đã hoàn thành chất lượng các công việc 6 tháng đầu năm theo kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội quận Long Biên. Ban Pháp chế HĐND quận, phường đã tập trung rà soát, kiểm điểm nhiệm vụ theo đúng chương trình, kế hoạch công tác. Qua đó, tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành chung, đảm bảo nâng cao hiệu quả, hiệu lực và chất lượng hoạt động HĐND.

Toàn cảnh hội nghị giao ban Ban Pháp chế HĐND quận, phường 7 tháng đầu năm 2017

Công tác thẩm tra của Ban có sự đổi mới, thực hiện đúng thời gian theo dự kiến, đảm bảo theo quy định. Hoạt động giám sát, khảo sát được thực hiện bài bản, thiết thực, hiệu quả (Tổng số: 15 cuộc giám sát chuyên đề, 15 cuộc khảo sát). Trên cơ sở bám sát yêu cầu thực tiễn và các nội dung theo kế hoạch, chương trình công tác, Ban Pháp chế HĐND quận, phường có sự phối hợp chặt chẽ với UBND, Uỷ ban MTTQ, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra.

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND quận, phường 7 tháng đầu năm 2017, hội nghị đã thảo luận về kết quả giám sát và các vấn đề liên quan đến quy trình thực hiện các cuộc khảo sát, giám sát, thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết. Hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí Phó chủ tịch HĐND quận. Thường trực HĐND quận ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các đồng chí thành viên Ban Pháp chế HĐND quận, phường trong thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt đối với hoạt động khảo sát, giám sát. Nhìn chung, hoạt động của Ban Pháp chế HĐND các phường đã có chuyển biến tích cực về chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND quận nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong 5 tháng cuối năm 2017:

1. Tăng cường hoạt động theo chương trình, kế hoạch đã đề ra và sự chỉ đạo của Thường trực HĐND quận, phường, phát huy vai trò của các thành viên trong thực hiện kế hoạch giám sát.

2. Tăng cường kiểm tra, khảo sát, giám sát chuyên đề, hướng trọng tâm vào những vấn đề còn nhiều khó khăn, vướng mắc, những vấn đề cử tri, nhân bức xúc kiến nghị, phản ánh.

3. Xây dựng kế hoạch, đề cương tổ chức giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền của UBND quận.

4. Đôn đốc, giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ IV - HĐND quận, phường.

5. Các thành viên Ban Pháp chế HĐND quận, phường thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo lịch tại các ĐVBC, lịch của Thường trực HĐND phường; kịp thời chuyển các nội dung đơn thư, kiến nghị, phản ánh của công dân tới các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết.

6. Thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ V theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Pháp chế do Thường trực HĐND quận, phường giao./.