tin mới nhất

Họp Ban chỉ đạo xây dựng Đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Ngày đăng 10/10/2017 | 08:37 AM  | Lượt xem: 105

Sáng ngày 04/10/2017, Ban chỉ đạo xây dựng Đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước Quận ủy Long Biên tổ chức họp Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU đánh giá kết quả triển khai, thực trong 9 tháng đầu năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó bí thư thường trực Quận ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị, dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó bí thư thường trực Quận ủy chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Hà Thị Bích Loan - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ báo cáo: Kết quả thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy trên địa bàn quận 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017; Kế hoạch số 104-KH/QU ngày 21/9/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy về việc thành lập đảng bộ cơ sở khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thuộc Đảng bộ quận Long Biên; Quyết định số 519-QĐ/QU ngày 27/9/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy về việc thành lập tổ giúp BCĐ thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU; Đề cương chi tiết "Đề án thành lập đảng bộ cơ sở khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thuộc Đảng bộ quận Long Biên".

Đ/c Hà Thị Bích Loan – UVTV, trưởng Ban Tổ chức Quận ủy trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy trên địa bàn quận 9 tháng đầu năm 2017 và các văn bản về việc thành lập Đảng bộ cơ sở khối doanh nghiệp thuộc Đảng bộ quận Long Biên.

Tại hội nghị, đã có 6 ý kiến phát biểu thảo luận, thống nhất cao với báo cáo đánh giá 9 tháng do cơ quan thường trực chuẩn bị, Dự thảo đề cương thành lập đảng bộ khối doanh nghiệp và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 09-NQ/TU trên địa bàn quận Long Biên trong quý IV năm 2017, năm 2018.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó bí thư thường trực Quận uỷ, trưởng Ban chỉ đạo kết luận trong thời gian tới, Ban chỉ đạo cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Thống nhất với đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU 9 tháng đầu năm 2017, một số tồn tại cần tiếp tục có giải pháp thực hiện trong quý IV và năm 2018.

2. Thống nhất dự thảo Đề án thành lập Đảng bộ cơ sở khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhàn nước thuộc Đảng bộ quận, giao cho cơ quan Thường trực- Ban Tổ chức Quận ủy tiếp thu các ý kiến góp ý của thành viên BCĐ hoàn chỉnh Đề án theo tiến độ; tiếp tục gặp gỡ nắm bắt tình hình tổ chức đảng và đảng viên về thực hiện chủ trương thành lập Đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo tiến độ đề ra.

3. Tiếp tục rà soát các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có đảng viên, chuẩn bị nguồn phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp năm 2018./.