tin mới nhất

Đánh giá kết quả thực hiện việc quản lý bếp ăn tập thể các trường học và xây dựng chuỗi cửa hàng cung cấp thực phẩm an toàn
Ngày đăng 11/10/2017 | 17:17 PM  | Lượt xem: 171

Sáng ngày 11/10/2017, Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm (BCĐ ATTP) quận họp đánh giá việc quản lý bếp ăn tập thể các trường học và xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn do đồng chí Vũ Thu Hà - Phó bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND - Trưởng Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm quận chủ trì cuộc họp, cùng dự có các đồng chí Phó chủ tịch UBND quận phụ trách ATTP lĩnh vực y tế; lĩnh vực công thương, nông nghiệp và các thành viên BCĐ ATTP quận.

Sau khi nghe báo cáo của hai cơ quan thường trực về nội dung triển khai các giải pháp nhằm kiểm soát tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú; kế hoạch xây dựng các cửa hàng cung cấp thực phẩm an toàn trên địa bàn quận có sự kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước và ý kiến của các đồng chí Phó chủ tịch UBND quận, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Đồng chí Vũ Thu Hà - Trưởng BCĐ đã ghi nhận kết quả triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu:

1. Đồng chí Đỗ Huy Chiến PCT UBND - Phó trưởng BCĐ ATTP quận chỉ đạo phòng Kinh tế xây dựng kế hoạch mở các cửa hàng cung cấp thực phẩm an toàn trên địa bàn quận có sự kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước nhằm từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế, đưa công tác quản lý sản xuất và tiêu thụ thực phẩm của quận dần đi vào nề nếp theo mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân (đặc biệt là bếp ăn tập thể của các trường học).

2. Đồng chí Đinh Thị Thu Hương PCT UBND - phó ban thường trực BCĐ ATTP quận chỉ đạo phòng Y tế, phòng Giáo dục & Đào tạo xây dựng kế hoạch thực hiện quản lý chặt chẽ công tác ATTP đối với các mô hình tổ chức ăn bán trú tại các trường, đồng thời khuyến khích các trường học lấy thực phẩm từ các cửa hàng cung cấp thực phẩm an toàn, chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn trên địa bàn quận; Xây dựng lộ trình thực hiện mô hình "chuẩn hóa bếp ăn bán trú" cho năm học 2017 – 2018 và các năm tiếp theo.

3. Gắn trách nhiệm của các cơ quan quản lý và hiệu trưởng các nhà trường trong việc quản lý, vận hành, kiểm tra, kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến công tác ATTP.

4. Tăng cường kiểm tra,  kiểm soát chặt chẽ và xử lý triệt để các sai phạm trong lĩnh vực quản lý ATTP./.