tin mới nhất

Kế hoạch 57 của Thành phố về tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị
Ngày đăng 03/08/2022 | 14:30  | Lượt xem: 272

Ngày 13/7/2022, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành Kế hoạch số 57-KH/BTGTU về tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nội dung kế hoạch xem tại đây