tin mới nhất

Thể lệ Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị
Ngày đăng 03/08/2022 | 14:35  | Lượt xem: 291

Thể lệ hội thi được ban hành kèm Kế hoạch 57-KH/BTGTU ngày 13/7/2022.

Nội dung Thể lệ xem tại đây