tin mới nhất

Kế hoạch 129-KH/QU, ngày 27/7/2022 của Quận ủy về triển khai Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị
Ngày đăng 03/08/2022 | 14:41  | Lượt xem: 9254

Ngày 27/7/2022, Quận ủy Long Biên đã ban hành Kế hoạch 129-KH/QU về triển khai Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Nội dung xem tại đây