tin mới nhất

Phường Thạch Bàn thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền những tháng đầu năm 2022
Ngày đăng 27/06/2022 | 15:54  | Lượt xem: 72

Năm 2022 được xác định là “Năm bản lề” trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (KT-XH) 5 năm giai đoạn 2021-2025. UBND Thành phố tiếp tục triển khai Chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, triển khai các Chương trình toàn khóa của Thành ủy, các Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 và năm 2022.

Quận tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác GPMB và chỉnh trang đô thị”, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao với mục tiêu chính của năm 2022 là: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND phường đã tập trung điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách, cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tập trung tiếp công dân, giải quyết đơn thư, tạo điều kiện cho MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện giám sát, phản biện. Nhờ đó, đã góp phần tích cực trong việc tạo động lực cho các phong trào thi đua xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng ở địa phương. Chấn chỉnh lề lối, tác phong, tinh thần, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dân chủ, minh bạch, công khai, gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân. Giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ dân phố và nhân dân, không để phát sinh, hình thành “điểm nóng”, không để các đối tượng chống đối lợi dụng, vi phạm dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, tín ngưỡng.

UBND phường triển khai Kế hoạch số 90-KH/QU ngày 14/01/2022 về thực hiện chủ đề "Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác GPMB và chỉnh trang đô thị”. UBND đã ban hành kế hoạch liên tịch số 91/KHLT-UBND-UBMTTQ về triển khai mô hình tuyến đường kiểu mẫu đối với tuyến đường Thạch Bàn; đã tổ chức tuyên truyền đến hộ dân mặt đường Thạch Bàn đoạn TDP 3, 4 về tuyến phố văn minh kiểu mẫu gắn với phát động phong trào thi đua đến các tổ dân phố “hành động vì một Long Biên Xanh-sạch-đẹp- văn minh”. UBND phường thực hiện 09 dự án GPMB (0 dự án mới và 09 dự án chuyển tiếp: Dự án THCS Thạch Bàn: Đã hoàn thành công tác GPMB; Dự án Khu đô thị hỗ trợ-Khu công nghiệp Sài Đồng B: Đã hoàn thiện GPMB 292 hộ đất nông nghiệp, 173 ngôi mộ, đang trình quận ban hành thông báo thu hồi đất cho 81/98 hộ đất ở và 2/3 đất tổ chức; Dự án chỉnh trang HTKT ô đất G.6/LX7: Chưa bàn giao được mặt bằng do hộ dân liền kề có đơn và chống đối; Đối với 02 dự án vốn ngoài ngân sách là khu nhà ở Bảo Ngọc, Thạch Bàn Lakeside đã hoàn thiện các nội dung thuộc thẩm quyền phường đúng tiến độ, hiện các đơn vị đang hoàn thiện thủ tục pháp lý với cơ quan có thẩm quyền. Dự án Nút giao Cầu thanh trì với Quốc lộ 5: Thực hiện phối hợp với các ngành chức năng của quận và tổ dân phố thực hiện tuyên truyền, vận động 03 hộ dân có đất nằm trong phạm vi thực hiện dự án chấp hành quy định cưỡng chế và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án; Dự án Xây dựng tuyến đường 13m theo quy hoạch dọc mương (giáp khu công nghiệp Đài Tư), phường Phúc Lợi, quận Long Biên: Thực hiện xây dựng tờ trình đề nghị quận ra Thông báo thu hồi đất đối với 03 hộ gia đình, cá nhân và 02 tổ chức có đất nằm trong phạm vi thực hiện dự án; Dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch dọc mương Việt Hưng - Cầu Bây, từ khu đấu giá Thạch Bàn đến hầm chui đường vành đai 3, phường Thạch Bàn: Phối hợp với TTPTQĐ quận thực hiện kiểm đếm 26 hộ có đất nằm trong phạm vi thực hiện dự án; Xây dựng 05 Tờ trình gửi quận về việc ban hành thông báo thu hồi đất của 50 hộ gia đình cá nhân có đất nông nghiệp để thực hiện dự án. Xây dựng tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 07/3/2022 về việc ban hành quyết định thu hồi 1.307,4 m2 đất của 16 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức sử dụng đất nằm trong phạm vi GPMB, để thực hiện dự án; Ban hành thông báo về việc niêm yết công khai 26 thông báo thu hồi đất thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch dọc mương Việt Hưng - Cầu Bây, từ khu đấu giá Thạch Bàn đến hầm chui đường vành đai 3, phường Thạch Bàn. Ban hành thông báo về việc Công khai phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án của 22 hộ gia đình có đất nằm trong phạm vi thực hiện dự án; Xây dựng tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 18/02/2022 gửi quận về việc điều chỉnh nội dung thông báo thu hồi đất cho 06 hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong phạm vi thực hiện dự án. Thực hiện niêm yết công khai bản đồ dải thửa thực hiện công tác GPMB dự án theo thông báo số 51/TB-UBND ngày 25/02/2022; Dự án Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội: Thực hiện rà soát, xác nhận nguồn gốc đất cho 32 hộ gia đình sử dụng đất phục vụ công tác GPMB dự án. Phối hợp với TTPTQĐ quận thực hiện kiểm đếm cây cối, hoa màu trên đất cho 13 hộ dân có đất nằm trong phạm vi GPMB dự án. Ban hành thông báo công khai về việc niêm yết công khai 26 thông báo thu hồi đất thực hiện dự án. Ra thông báo về việc công khai phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án của 31 hộ gia đình có đất nằm trong phạm vi thực hiện dự án (TB số 41 ngày 15/02/2022); Chuẩn bị đối với 2 dự án mới: Ban hành Thông báo số 33/TB-UBND ngày 28/01/2022 về việc công khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan, tổ chức, cá nhân về 02 dự án giao thông trên địa bàn phường Thạch Bàn theo Văn bản số 45/QLDA-ĐTXD ngày 28/01/2022 của Ban dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên.

Công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện. UBND phường đã tập trung cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào thực thi, giải quyết công việc; đơn giản hóa thủ tục hành chính. Trong 6 tháng năm 2022, tổng số hồ sơ tiếp nhận: 3420  hồ sơ; Số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn 3411 hồ sơ; số hồ sơ trong thời gian hẹn đang giải quyết là: 9 hồ sơ; Không có đơn thư khiếu nại liên quan đến giải quyết TTHC. Số hồ sơ giải quyết trước hạn 4h  3138/3410 hồ sơ đạt  92 %; (Tổng số lệ phí thu được: 62.100.000 đồng. 100% TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đều được giải quyết trước thời hạn và đúng hạn; không có hồ sơ chậm muộn. Số TTHC trả kết quả tại nhà đối với lĩnh vực khai tử 43 hồ sơ).

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư được quan tâm chỉ đạo thực hiện; trong 6 tháng, Lãnh đạo tiếp: 44 buổi = 10 lượt công dân; Tổ tiếp dân và cán bộ chuyên môn tiếp: 17 buổi = 17 lượt công dân. Tiếp nhận 24 đơn; 01 kiến nghị phản ánh; hướng dẫn công dân: 02 việc. Kết quả: Đã giải quyết: 16/24 đơn; 01 kiến nghị phản ánh; hướng dẫn công dân: 02 kiến nghị phản ánh. Tổng số đơn tiếp nhận 29  đơn. Trong đó: đơn tiếp nhận trong kỳ: 18 đơn, đơn kỳ trước chuyển sang: 11 đơn. Đơn khiếu nại: 0 đơn; đơn tố cáo: 0 đơn. Đơn kiến nghị: 29 đơn. Kết quả giải quyết: Đã giải quyết: 21/29 đơn. So với cùng kỳ năm trước số lượng đơn tăng (tăng 13 đơn).

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả. Các đơn vị chủ động thực hiện có hiệu quả công tác dân vận; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, phòng, chống và đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch; tham gia bảo đảm tình hình an ninh, trật tự góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường được ổn định và giữ vững. Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trong các dịp Lễ, Tết các ngày kỷ niệm của Đất nước 30/4-01/5 và Đại hội thể dục thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Công an phường đã phối hợp với Tổ dân phố tuyên truyền nhân dân nâng cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm. Tăng cường lực lượng nắm bắt tình hình hoạt động của các nhóm đối tượng. Kết quả: xử lý 25 trường hợp vi phạm = 14.950.000đ - truy nã: bắt 01 - Phạm pháp hình sự: 1 cướp giật, 1 trộm cắp, 4 vụ gây thương tích, 1 hiếp dâm, 1 nghi vấn giao cấu trẻ em, 1 tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ. - kinh tế: 2 vụ vận chuyển hàng hoá ko rõ nguồn gốc. 1 vụ kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc. - ma tuý: 7 tàng trữ, 1 mua bán trái phép. - môi trường: 4 trường hợp vi phạm = 9.000.000đ - quản lý đối tượng: 3 cai tự nguyện tại trung tâm, 2 cai tự nguyện tại cộng đồng, 2 đi cai bắt buộc, 1 hồ sơ quản lý theo NĐ111.

Phối hợp với công an phường, tổ chức sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, các ngày lễ lớn và Đại hội thể dục thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Tổ chức biên chế, sắp xếp lực lượng dân quân 191/191 đồng chí đúng chỉ tiêu quận giao; Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu tuổi 17 được 100 nam công dân; đăng ký nghĩa vụ tham gia dân quân được 99 đồng chí; đăng ký dự bị hạng 1 = 07 đồng chí, hạng 2 = 72 đ/c; phương tiện kỹ thuật cần cho quốc phòng = 5 phương tiện, Nữ chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội = 04/04 công dân; Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ 6/6 công dân. Thực hiện tốt một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quốc phòng quân sự đảm bảo tiến độ giao: Hoàn thành 100% chỉ tiêu 04/04 đồng chí đi đào tạo sĩ quan dự bị; tập huấn cán bộ trung đội binh chủng; huấn luyện chuyển loại sĩ quan dự bị tại trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Tiếp nhận, hoàn thiện 05 hồ sơ chính sách, phối hợp với BCH quân sự quận chi trả cho 02 trường hợp hưởng chế độ một lần theo quyết định số 62/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Tham mưu với lãnh đạo ĐU, UBND phường tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của Ban CHQS phường lần 1 năm 2022 đảm bảo đúng theo kế hoạch của quận đề ra.

Việc công khai dân chủ, phát huy và mở rộng quyền dân chủ của nhân dân trong xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh cũng đạt được những kết quả tích cực. Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, UBND phường đã công khai theo quy định của pháp luật những nội dung như: các văn bản pháp lý liên quan đến thu hồi đất thực hiện dự án; quyết định phê duyệt dự án; đóng, nộp các khoản thuế; các hộ nghỉ kinh doanh và các nội dung khác, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Các chương trình phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các đoàn thể nhân dân ngày càng chặt chẽ, theo phương châm hướng về cơ sở, gần dân, sát việc góp phần thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong nhân dân, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trọng tâm phối hợp trong triển khai thực hiện các biện pháp đồng bộ về phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ quận tới phường; triển khai thực hiện Chủ đề năm công tác của Quận “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác GPMB và chỉnh trang đô thị”; tiếp tục phát động thực hiện chủ đề “Xanh-sạch đẹp-văn minh”; vận động  thu Quỹ vì biển đảo; quỹ phòng chống thiên tai, quỹ người nghèo và quỹ đền ơn đáp nghĩa; phối hợp trong việc giải quyết các kiến nghị của cử tri liên quan đời sống dân sinh bức xúc, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách mới trên địa bàn phường. Ngoài ra, các phong trào thi đua, các cuộc vận động được triển khai sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực điển hình như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đền ơn đáp nghĩa, Cộng đồng chung sức giúp nhau giảm nghèo bền vững,…

Nhờ thực hiện có hiệu quả, đồng bộ trên các lĩnh vực, công tác dân vận của chính quyền những tháng đầu năm 2022 đã góp phần quan trọng trong thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn phường. Bộ mặt đô thị, cảnh quan môi trường; công tác cải cách hành chính; lề lối làm việc; công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư có nhiều đổi mới,...

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện công tác dân vận của chính quyền vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại như: Công tác rà soát, xây dựng kế hoạch và triển khai xử lý các vi phạm về trên đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn các phường theo Kết luận thanh tra số 316 của Sở Tài nguyên môi trường Hà Nội còn chưa đạt yêu cầu đặt ra. Nguyên nhân: do vướng mắc trong hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm, nội dung này UBND phường đã báo cáo xin ý kiến được phòng chuyên môn hướng dẫn 5/2022, do công ty TNHH Rau sach Việt Nam chậm trễ trong uỷ quyền cử người đại diện quản lý phối hợp UBND phường hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm. Tiến độ xử lý hộ chăn nuôi trong khu vân cư vi phạm về môi trường còn chậm.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, thực hiện có hiệu quả "Năm dân vận chính quyền", những tháng cuối năm 2022, phường Thạch Bàn xác định tập trung triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu sau: Tiếp tục sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chủ đề công tác của Thành phố, Quận và 06 Quy chế dân chủ ở cơ sở và các Quy chế phối hợp và 3 Kế hoạch công tác thực hiện 3 chương trình công tác của Quận ủy theo đúng kế hoạch; Tiếp tục làm việc các tổ dân phố trong việc thực hiện thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, giải quyết, tháo gỡ các trường hợp đang còn vướng mắc để hoàn thiện sổ bộ thuế triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2021 đạt hiệu quả cao. Tập trung thu thuế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, thuế xây dựng....Xử lý dứt điểm 01 hộ chăn nuôi lợn (TDP10) ngày 30/6/2022; Tập trung thực rà soát diện tích đất nông nghiệp để lập hồ chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Phối hợp các TDP tăng cường công tác quản lý đất công theo quy định. Tập trung các vi phạm phát sinh chưa đưa vào KL 316 của STNMT, tâp trung xử lý vi phạm theo KL 316 của STNMT, thực hiện đúng Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 8/4/2022. Thực hiện các nội dung theo tiến độ tại Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 18/3/2022 và Kế hoạch số 94/KHLT-UBND ngày 29/4/2022. Thực hiện kiểm tra các cơ sở kinh doanh ga, phế liệu để quản lý về công tác PCCC theo quy định. Phối hợp với phòng ban của Quận, chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo trong công tác GPMB thực hiện dự án đối với các dự án còn tồn tại. Rà soát nguồn gốc, loại đất các khu đất chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư.Tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm mái che, mái vẩy, mái hiên di động, bục bệ, cầu dẫn, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán, đỗ xe ô tô trên hè đường, để xe máy trên hè không đúng quy định; vệ sinh môi trường; phòng chống cháy nổ; đổ đất, phế thải xây dựng trên địa bàn phường và triển khai thực hiện theo tiến độ Kế hoạch của UBND quận. Tiếp tục chỉnh trang tuyến phố kiểu mẫu đối với tuyến đường Thạch Bàn (đoạn TDP số 3, 4). Duy trì, không để phát sinh các vi phạm về trật tự đô thị (khu vực đường Thạch Bàn, đường Cổ Linh; đường Huỳnh Tấn Phát; khu vực chợ Thạch Bàn, chợ Đồng  Dinh; gầm cầu nút giao quốc lộ 5 và cầu Thanh trì; khu vực đường vành đai III cầu Thanh Trì); đường Nguyễn Thời Trung; cùng với đó, Nâng cao hiệu quả hoạt động của công an phường bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 cho nam công dân sinh năm 2005, đăng ký phương tiện kỹ thuật, đăng ký dân quân, dự bị hạng 1, 2 năm 2022.  Tổ chức huấn luyện dân quân cơ động, dân quân tại chỗ, các tổ binh chủng năm 2021.Tham mưu lãnh đạo ĐU – UBND, Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh tổ chức mở 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh thuộc đối tượng 4 mở rộng. Động viên lực lượng quân nhân dự bị tham gia huấn luyện tập trung tại đơn vị d1/BĐĐP, d18/BTM.Tham gia hội thi trung đội trưởng giỏi, hội thao lực lượng vũ trang quận Long Biên năm 2022. Tiếp nhận và hoàn thiện chế độ chính sách hậu phương quân đội theo quy định; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả chủ đề của Thành phố gắn với chủ đề quận “Năm Dân vận khéo, trọng tâm là công tác GPMB và chỉnh trang đô thị”; thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ, thực hiện nếp sống văn hóa công sở của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường kiểm soát và giải quyết có kết quả các đầu việc trong kết luận, phiếu giao việc của Quận, phường, trong kế hoạch tháng, tuần. Thực hiện nghiêm túc, công khai dân chủ và đúng quy định việc đánh giá, xếp loại CBCC, NLĐ trên phần mềm của thành ủy; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình điểm bộ phận Một cửa “Văn minh - thân thiện - chuyên nghiệp” theo chỉ đạo của quận . Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” gắn với áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. Triển khai mô hình bộ phận Một cửa hiện đại. Duy trì đánh giá hàng tháng kết quả thực hiện các tiêu chí của Bộ chỉ số CCHC năm 2022. Tổ chức đối thoại với nhân dân về công tác giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu cuối năm gắn với đối thoại của Chủ tịch UBND phường với nhân dân khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị./.

Hội nghị Giao ban BTCB, TTDP đánh giá kết quả hàng tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm

Đ/c Nguyễn Mạnh Hà - Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận và Đ/c Phạm Bạch Đằng - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy kiểm tra tại bộ phận Một cửa

Công tác Quốc phòng, Quân sự đạt nhiều thành tích trong 6 tháng đầu năm 2022

 Tổ công tác của phường tuyên truyền vận động hộ dân GPMB Dự án nút giao Cầu Thanh Trì

UB MTTQ phường tiếp nhận các Quỹ ủng hộ từ TDP

(Tác giả: Nguyễn Thị Bích Huệ - Công chức Văn phòng - Thồng kê - UBND phường Thạch Bàn)