tin mới nhất

Lực lượng vũ trang quận Long Biên Học tập và làm theo Bác
Ngày đăng 09/08/2022 | 07:49  | Lượt xem: 611

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong LLVT quận Long Biên được Đảng ủy, Ban CHQS quận quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều nội dung, giải pháp đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Để việc học tập và làm theo Bác đi vào nền nếp, hiệu quả, Đảng ủy, Ban CHQS quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, đảng viên và chiến sĩ về giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, coi đó là “kim chỉ nam” trong mọi hành động và việc làm. Đồng thời duy trì việc quán triệt, học tập chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc tổ chức học tập, quán triệt được triển khai với nhiều hình thức như: Thông qua buổi sinh hoạt tập trung, sinh hoạt chi bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên, các hội thi; tổ chức các buổi tọa đàm về phát huy những phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Hội nghị ĐUQS Quận ra Nghị lãnh đạo thực hiện hiện nhiệm vụ

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Danh Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS quận cho biết: Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, nhân viên gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên có bản đăng ký phấn đấu học tập, làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao và cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII, XIII); tập trung vào rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đi sâu vào thực hiện xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa; gắn kết giữa thực hiện tốt công tác tuyên truyền thi đua, khen thưởng, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và Phong trào thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang, Phong trào thi đua yêu nước của địa phương; khắc phục kịp thời những khâu yếu, mặt yếu, những vấn đề khó khăn cần giải quyết. Cùng với đó, hàng năm, Đảng ủy rà soát, bổ sung kế hoạch nội dung học tập và làm theo Bác. Hàng quý, đánh giá bổ sung, cuối năm tổ chức kiểm điểm gắn với đánh giá, xếp loại đảng viên, hội viên và nhận xét cán bộ năm. Đây là giải pháp quan trọng để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên trong toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang quận.

Theo đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng vũ trang quận, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, có trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, đủ khả năng xử lý tốt các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đảng ủy, Ban CHQS quận thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quận uỷ, HĐND, UBND quận lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ quận vững chắc. Công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho các đối tượng được thực hiện chặt chẽ. Các mặt công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, Dự bị động viên, tuyển quân, tuyển sinh quân sự ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự, phòng chống dịch Covid-19, tham mưu tổ chức diễn tập trong khu vực phòng thủ cấp quận và diễn tập chiến đấu trong KVPT cấp phường bảo đảm sát thực, an toàn. Hàng năm luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ với chất lượng ngày càng cao. Kết quả kiểm tra huấn luyện hàng năm đối với lực lượng thường trực có 100% đạt yêu cầu (80-85% khá, giỏi); lực lượng dân quân tự vệ có 70- 75% khá, giỏi. Bên cạnh đó, việc học tập và làm theo Bác đã góp phần tích cực trong công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị; thực hiện tốt công tác khen thưởng tồn đọng, chính sách hậu phương quân đội và Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, kịp thời giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng trên địa bàn.

Với những thành tích và kết quả đạt được, 5 năm qua LLVT quận đã có nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng. Đảng bộ Quân sự Quận đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng Danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Kết quả trên là động lực để LLVT quận tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt bảo đảm ổn định về quốc phòng an ninh trên địa bàn; góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Long Biên thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo./.