tin mới nhất

Giao ban đánh giá tiến độ thực hiện “tuyến phố, chung cư kiểu mẫu”
Ngày đăng 10/08/2022 | 07:12  | Lượt xem: 716

Sáng ngày 09/8/2022, tại phòng họp số 2 Quận ủy đã diễn ra hội nghị giao ban đánh giá tiến độ thực hiện “tuyến phố, chung cư kiểu mẫu” theo Kế hoạch số 115-KH/QU ngày 15/4/2022.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - UVTV, Phó chủ tịch UBND Quận; đồng chí Nguyễn Quốc Long - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Đại diện lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, phòng Văn hóa và thông tin, phòng Tài chính kế hoạch, Ban Quản lý dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất và các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 08 phường đang triển khai thực hiện “tuyến phố, chung cư kiểu mẫu”. Đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó bí thư Thường trực Quận ủy chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó bí thư Thường trực Quận ủy định hướng nội dung giao ban, đồng chí Nguyễn Quốc Long - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy đã báo cáo khái quát tiến độ thực hiện các mô hình điểm dân vận khéo trong chỉnh trang đô thị. Nhìn chung, qua 4 tháng triển khai, các cấp ủy Đảng đã quan tâm chỉ đạo thực hiện mô hình điểm, khối chính quyền, MTTQ, các đoàn thể triển khai tích cực, có tính lan tỏa cao (từ 5 tuyến theo Kế hoạch 115, hiện tại đã nhân rộng lên 10 tuyến trên toàn Quận). Trong thời gian ngắn, một số đơn vị đã huy động tối đa sức người, sức của để xây dựng tuyến kiểu mẫu, mang đến kết quả bước đầu, được Nhân dân tin tưởng, đánh giá cao, tiêu biểu như tuyến Phú Hựu- phường Bồ Đề; tuyến 21m Phúc Lợi.

Tại hội nghị, đại biểu 08 phường tham dự đã trao đổi thẳng thắn quá trình xây dựng các tuyến phố, chung cư kiểu mẫu nhằm rút kinh nghiệm đối với những mặt chưa hiệu quả; chia sẻ những cách làm hay, đồng thời, kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Trước những đề xuất của cơ sở, đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn Quận đã thông tin tiến độ thực hiện đối với những phần việc thuộc thẩm quyền của UBND Quận.

Nắm bắt thực tế quá trình xây dựng các mô hình điểm tại 08 đơn vị, đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - UVTV, Phó chủ tịch UBND Quận chủ động làm rõ từng nội dung còn vướng mắc, phân công các phòng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, phối hợp với các phường trong quá trình triển khai.

Đ/c Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy kết luận hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó bí thư Thường trực Quận ủy đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mô hình điểm của các cấp ủy Đảng, huy động sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị Quận, đặc biệt, Ban Dân vận Quận ủy tích cực tham mưu thực hiện chủ đề công tác năm; UBND Quận rất sát sao trong công tác điều hành thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền. Trong thời gian tới, để phát huy hơn nữa kết quả đạt được, các đơn vị cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đối với Đảng ủy, UBND các phường:

- Chủ động thực hiện kế hoạch đề ra, đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận xây dựng, duy trì tuyến kiểu mẫu; phát huy vai trò của UBMTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong quá trình vận động.

- Tiếp tục huy động lực lượng duy trì thực hiện vệ sinh môi trường, chỉnh trang mặt tiền nhà, trụ sở.

2. Đối với các phòng, ban chuyên môn Quận

- Phòng Tài chính Kế hoạch quan tâm bố trí kinh phí khi các đơn vị có đề xuất (theo quy định).

- Phòng Văn hóa & thông tin nghiên cứu, hướng dẫn việc treo cờ theo đúng quy định.

- Trung tâm phát triển quỹ đất nghiên cứu mở rộng đầu tư, cải tạo thêm các tuyến xung quanh trụ sở Quận. Tham mưu phương án chiếu sáng phù hợp trên toàn Quận.

- Công an Quận chỉ đạo công an các phường quyết liệt trong xử lý các vi phạm về trật tự đô thị.

- Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Ban Dân vận Quận ủy theo dõi việc thực hiện các tuyến phố, chung cư kiểu mẫu.

3. Đối với Ban Dân vận Quận ủy

- Tiếp thu kiến nghị của các đơn vị, tham mưu văn bản điều chỉnh, bổ sung các tuyến kiểu mẫu.

- Chủ động đánh giá các mô hình Dân vận khéo năm 2022, đề xuất khen thưởng, kịp thời lan tỏa, nhân rộng điển hình.

- Lựa chọn một tuyến phố, chung cư kiểu mẫu tổ chức tọa đàm nhân rộng trên toàn Quận trong quý IV/2022.