tin mới nhất

Thông báo Lịch Tiếp công dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND Quận Quý IV/2022
Ngày đăng 29/09/2022 | 09:30  | Lượt xem: 303

Ngày 26/9/2022,Thường trực HĐND Quận ban hành thông báo số 28/TB-HĐND - Lịch Tiếp công dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND Quận Quý IV/2022. Nội dung chi tiết xem tại đây.