tin mới nhất

Nội dung, tài liệu ôn tập đối với kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2022
Ngày đăng 18/01/2023 | 15:25  | Lượt xem: 1729

Ngày 18/01/2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-HĐTD về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập đối với kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2022.

- Giáo viên mầm non (Phụ lục 01 kèm theo)

- Giáo viên tiểu học (Phụ lục 02 kèm theo)

- Giáo viên THCS (Phụ lục 03 kèm theo)

- Nhân viên thư viện (Phụ lục 04 kèm theo)

- Nhân viên văn thư (Phụ lục 05 kèm theo)

- Nhân viên thiết bị, thí nghiệm (Phụ lục 06 kèm theo)

Xem nội dung chi tiết tại đây: Quyết định số 05/QĐ-HĐTD