tin mới nhất

Tuyên truyền kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV
Ngày đăng 21/01/2023 | 22:28  | Lượt xem: 185

Thực hiện Công văn số 1319-CV/BTGTU, ngày 18/01/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về việc gửi Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV, để phục vụ công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Quận ủy gửi các cơ quan, đơn vị đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Quốc hội biên soạn.

Nội dung đề cương xem tại đây