tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện Mô hình "Chung tay chia sẻ yêu thương, đẩy lùi khó khăn" năm 2023
Ngày đăng 17/03/2023 | 16:39  | Lượt xem: 557

Ngày 03/02/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên ban hành kế hoạch số 26/KH-MTTQ-BTT về thực hiện Mô hình "Chung tay chia sẻ yêu thương, đẩy lùi khó khăn" năm 2023

Xem chi tiết tại đây