tin mới nhất

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận Long Biên (06/11/2003 - 06/11/2023)
Ngày đăng 20/03/2023 | 15:18  | Lượt xem: 150

Ngày 24/02/2022, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch 107-KH/QU về tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận Long Biên (06/11/2003 - 06/11/2023)

Nội dung xem tại đây